Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

42 ͞͞"NR" elementi 1 2

42 ͞͞"NR" elementi 1 2 Odaberite "NR" gore u koraku 3 i pritisnite ENTER. Odaberite stavku i pritisnite ENTER. Stavke FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto) Detalji Umanjuje nasumične smetnje koje se pojavljuju u slici. Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici. Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise"). Podešavanje značajki zvuka 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite "Audio Settings" pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "Audio Settings" prozor. 3 Odaberite stavku pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane. 4 Stavke AV SYNC (kratko) 0 ~ 120 msec (dugo) Audio Filter (samo za analogne audiosignale) Detalji Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgađa emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi). &&Sharp: Pruža širok raspon frekvencija i osjećaj prostranosti. U normalnim okolnostima odaberite ovo. &&Slow: Pruža blag i topli zvuk. Odaberite ili podesite postavke pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Za podešavanje ostalih stavki, ponovite korake 3 i 4. b &&Funkcija "Audio Filter" ne djeluje na digitalne audiosignale koji se emitiraju iz HDMI OUT/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ PHONES priključnica. &&Ovisno o disku i okruženju reprodukcije, promjena postavki "Audio Filter" može imati neznatan učinak. Podešavanje značajki zvuka za slušalice 1 Spojite slušalice. 2 Podesite "Audio Output Priority" na "Headphones" u izborniku "Audio Settings" (str. 54). 3 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 4 Odaberite "Headphones Type" pomoću / i pritisnite ENTER. 5 Odaberite "Overhead Type" ili "Inner Ear Type" pomoću / i pritisnite ENTER. 6 Pritisnite SURROUND. Na zaslonu se prikazuje "Surround (Multi)" i čuje se višekanalni surround zvuk. Pritisnite PHONE LEVEL +/– tijekom reprodukcije za podešavanje glasnoće slušalica. Na zaslonu se prikazuje skala glasnoće slušalica kad pritisnete PHONE LEVEL +/–. b &&Ako je "Audio Output Priority" podešeno na opciju koja nije "Headphones" u postavkama "Audio Settings", na zaslonu se prikazuje "Surround (2ch)" kad se pritisne SURROUND. Za uživanje u visokokvalitetnom surround zvuku, podesite "Audio Output Priority" na "Headphones" u izborniku "Audio Settings" (str. 54). &&Dok ne upotrebljavate slušalice, podesite "Audio Output Priority" na drugu opciju umjesto "Headphones" u izborniku "Audio Settings" (str. 54). U suprotnom će "Speaker Settings" prestati vrijediti i snimljeni zvuk neće se emitirati preko priključnica MULTI CHANNEL OUTPUT onakav kakav jest. &&Nemojte upotrebljavati slušalice uz veliku glasnoću jer možete oštetiti sluh. &&Nemojte spajati ništa drugo u priključnicu PHONES osim slušalica jer može doći do kvara.

Reprodukcija glazbenih CD diskova i MP3 audiozapisa *1 DATA BD *1 DATA DVD *2 CD DATA CD *3 *2 *3 1 BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise Uložite glazbeni CD. Pojavi se prozor Music Player. 2 Pritisnite N. Reprodukcija počinje. Dostupne opcije 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima. Stavke Headphones Type Play Play from start Stop Detalji Odabir vrste slušalica (str. 42). Pokreće reprodukciju odabranog zapisa. Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od početka (samo glazbeni CD diskovi). Zaustavljanje reprodukcije zapisa. Reprodukcija Odabir glazbenog CD zapisa 1 Pritisnite HOME. 2 Odaberite j (Music) koristeći