Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

&&Točka na kojoj ste

&&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad: ––otvorite uložnicu diska, ili ––isključite uređaj. &&Uređaj može reproducirati sljedeće MP3 audiodatoteke. ––Format: MPEG-1 Audio Layer 3 ––Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz/44.1 kHz/ 48 kHz ––Broj kanala: 2 ––Brzina prijenosa (bit rate): 64 kbps do 320 kbps ––Veličina datoteke: maks. 1 GB ––Vrijeme reprodukcije: 1 do 9000 sekundi ––Ekstenzija: .mp3/.MP3 ––Broj zapisa: Do 500 (uklj. albume ako ih ima) &&Uređaj ne prepoznaje sljedeće MP3 albume/ zapise. ––MP3 albume/zapise iznimno dugih naziva ––MP3 albume sa zapisima iznimno dugih naziva ––MP3 albume na petoj razini i MP3 albume/ zapise na šestoj ili nižoj razini &&Uređaj ne može reproducirati sljedeće MP3 albume/zapise. ––MP3 audiozapise snimljene u mono tehnici ––MP3 albume/zapise snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6 ––MP3 albume/zapise snimljene na BD-RE disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5 &&Proteklo vrijeme reprodukcije nekih MP3 audiozapisa možda se neće prikazati pravilno. Reprodukcija fotografija DATA BD *1 DATA DVD *2 DATA CD *3 *1 *2 *3 BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke Možete reproducirati fotografske datoteke s diska. Za reprodukciju fotografskih datoteka iz spojenog USB uređaja, pogledajte str. 46. Za reprodukciju fotografskih datoteka s DLNA servera, pogledajte str. 47. 1 Pritisnite HOME. 2 Odaberite f (Photo) koristeći

Dostupne opcije tijekom reprodukcije 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima. Stavke HD Reality Enhancer Slideshow Speed Stop Rotate Left Rotate Right Detalji Ovo podešenje je raspoloživo samo u slučaju izlasku videosignala iz priključnice HDMI OUT (pogledajte ""HD Reality Enhancer (HDMI)" elementi" na str. 45). Mijenja brzinu slideshow reprodukcije. &&Fast (brzo) &&Normal &&Slow (sporo) Zaustavljanje slideshow reprodukcije. Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva. Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva. ͞͞"HD Reality Enhancer (HDMI)" elementi 1 Odaberite "HD Reality Enhancer (HDMI)" gore u koraku 2 i pritisnite ENTER. Odaberite stavku i pritisnite ENTER. 2 Stavke Enhance (–3 ~ 0 ~ 3) Smoothing (Off/Standard/ High) FGR (0 ~ 3) Detalji Poboljšava obrise na slici piksel po piksel. Izglađuje gradaciju ravnih dijelova slike. Smanjuje zrnatost filma. z Postavke za "HD Reality Enhancer (HDMI)" podešavaju se pojedinačno tijekom reprodukcije videozapisa i fotografija. Razne mogućnosti reprodukcije fotografija Tipke x RETURN X ./> / DISPLAY Funkcija Zaustavljanje slideshow reprodukcije. Pauziranje slideshow reprodukcije. Prikaz prethodne ili sljedeće fotografije. Prikaz informacija o datoteci. b &&Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka i one se ne mogu reproducirati. ––slikovne datoteke veće od 8192 piksela (širina ili visina) ––slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili visina) ––slikovne datoteke veće od 32 MB ––slikovne datoteke s ekstremnim formatom slike (većim od 50:1 ili 1:50) ––slikovne datoteke u Progressive JPEG formatu ––slikovne datoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju ali nisu u JPEG formatu ––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv &&Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati. ––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6 ––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5 &&Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa. ––slikovne datoteke s ekstenzijama koje nisu ".jpeg" ili ".jpg" ––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv ––fotografske mape na petoj razini i fotografske datoteke/mape na šestoj ili nižoj razini ––501. ili daljnje mape kad ukupan broj mapa i datoteka u jednom "stablu" (hijerarhija datoteka) prelazi 500 &&Računalno obrađene slikovne datoteke možda se neće reproducirati. &&Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih datoteka možda se neće prikazati. &&Možda će biti potrebno više vremena za prikaz ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih slikovnih datoteka. Reprodukcija nastavlja se 45