Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Korištenje izbornika za

Korištenje izbornika za podešenja Odaberite 6 (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja. 1 Pritisnite HOME. 2 Odaberite (Setup) koristeći

Popis postavki Možete podesiti sljedeće opcije. Ikona Objašnjenje Network Update (str. 49) Nadogradnja softvera uređaja. Video Settings (str. 50) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica. Audio Settings (str. 54) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica. BD/DVD Viewing Settings (str. 59) Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska. Photo Settings (str. 61) Podešenje postavki vezanih uz fotografije. System Settings (str. 61) Podešenje postavki vezanih uz uređaj. Network Settings (str. 63) Podešenje preciznih postavki za Internet i mrežu. Easy Setup (str. 67) Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja. Resetting (str. 68) Resetira postavke uređaja na tvorničke vrijednosti. Network Update Možete nadograditi i poboljšati funkcije uređaja. Savjetujemo ažuriranje mreže približno svaka 2 mjeseca. Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite sljedeću internetsku stranicu; Za korisnike iz europskih zemalja http://support.sony-europe.com/ 1 Odaberite "Network Update" pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Uređaj se spaja na mrežu i pojavi se poruka za potvrdu. 2 Odaberite "OK" pomoću