Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Tipke CLEAR (Clear/Clear

Tipke CLEAR (Clear/Clear All) RETURN (Cancel) ///, ENTER Detalji Briše odabrani znak. Za brisanje svih prikazanih znakova, pritisnite i zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili više. Povratak na prethodan prikaz, uz poništavanje unosa. &&Odaberite funkciju unosa pomoću ///, zatim pritisnite ENTER. &&Unesite znakove na sljedeći način: 1 Odaberite izbornik za odabir znakova pomoću ///, zatim pritisnite ENTER. 2 Odaberite znak pomoću / i pritisnite ENTER. Network Connection Diagnostics Možete pokrenuti dijagnostiku spajanja na mrežu. 1 Odaberite "Network Connection Diagnostics" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER. 2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER. Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi postupak dijagnostike mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu i ponovite "Network Connection Diagnostic". Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER. 3 Connection Server Settings 1 Spojite uređaj s DLNA certifikatom na mrežu podešenu u "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 27 i postavite uređaj s DLNA certifikatom da bude kućni server. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA certifikatom. b Ako je na uređaju s DLNA certifikatom podešen firewall, isključite ga. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA certifikatom. 2 Pritisnite HOME. 3 Odaberite 6 (Setup) koristeći /. 4 Odaberite "Connection Server Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER. Prikazuje se lista spojenog servera. 5 6 7 8 Ako se na listi servera na prikaže nijedan server, pritisnite OPTIONS za odabir "Update Server List" i pritisnite ENTER. Pritisnite OPTIONS za odabir "Network Diagnostic" i pritisnite ENTER. Odaberite "Start" i pritisnite ENTER. Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi postupak dijagnostike mreže. &&Za prikaz detaljnih rezultata o serveru, odaberite server pomoću / i pritisnite ENTER. Za povratak na prikaz rezultata, odaberite "Close" i pritisnite ENTER. Pritisnite RETURN za povratak na listu servera. Pritisnite RETURN za izlaz. 66

Za prikaz/sakrivanje servera 1 Dok se prikazuje lista spojenih servera, odaberite server pomoću / i pritisnite ENTER. 2 Odaberite "Shown" ili "Hidden" tipkama / te pritisnite ENTER. Ako odaberete "Hidden", server se neće prikazivati u kategoriji fotografija. z Server možete sakriti i u kategoriji fotografija. Odaberite server pomoću / i pritisnite OPTIONS za odabir "Hidden" te pritisnite ENTER. Za brisanje servera iz liste spojenih servera 1 Dok se prikazuje lista spojenih servera, odaberite server pomoću / i pritisnite OPTIONS. 2 Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER. Za brisanje svih servera, odaberite "Erase All". Pojavi se poruka za potvrdu. 3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER. Odabrani server je izbrisan. Easy Setup Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja. 1 Odaberite "Easy Setup" i pritisnite ENTER. 2 Odaberite "Start" pomoću