Views
3 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Ty³ obudowy A Gniazda

Ty³ obudowy A Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (strona 19) B Gniazdo LINE OUT (S VIDEO) (strona 20) C Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L) (strona 19, 20, 26) D Gniazda MULTI CHANNEL OUTPUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, SUR BACK L/R, CENTER, SUBWOOFER) (strona 25) E Otwory wentylacyjne Wewntrz odtwarzacza znajduje si wentylator. F Gniazdo EXT (strona 27) G Zcze AC IN (strona 30) H Gniazdo HDMI OUT (strona 17, 22) I Gniazdo LINE OUT (VIDEO) (strona 20) J Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) (strona 24) K Gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL) (strona 24) L Zcze LAN (100) (strona 28) 14

Pod³¹czanie odtwarzacza Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera nastpujce elementy: • Przewód zasilajcy (1 szt.) • Pilot (1 szt.) • Baterie R6 (2 szt.) Aby podczy odtwarzacz i wybra w nim odpowiednie ustawienia, naley wykona kroki 1 do 8. Przewód zasilajcy naley podczy dopiero przy wykonywaniu czynnoci z podrozdziau „Krok 5: podczanie przewodu zasilajcego” (strona 30). Po³¹czenia i ustawienia Poczenia i ustawienia 15