Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Pod³¹czanie do gniazd

Pod³¹czanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO Pocz gniazda LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) odtwarzacza i telewizora za pomoc przewodu audio/wideo. Zapewni to standardow jako obrazu i dwiku. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD lub (óty) (czerwony) (biay) Przewód S video (wyposaenie dodatkowe) Przewód audio/ wideo* (óty) (czerwony) (biay) Dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda. * Patrz podrozdzia „Podczanie odtwarzacza” na stronie 15. b czc odtwarzacz z telewizorem za pomoc przewodu S video, naley odczy wtyk wizji (óty) przewodu audio/wideo. Telewizor : Przepyw sygnau 20

Krok 2: pod³¹czanie wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego Informacja o gniazdach audio / HDMI OUT Odtwarzacz jest wyposaony w wymienione poniej gniazda. Podcz odtwarzacz do odpowiednich gniazd wejciowych wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Typ gniazda Cyfrowe Podczanie Patrz punkt „Podczanie do gniazda HDMI” na stronie 22. Patrz punkt „Podczanie do gniazd cyfrowych (OPTICAL / COAXIAL)” na stronie 24. Po³¹czenia i ustawienia Analogowe Patrz punkt „Podczanie do gniazd 7.1 kanaów” na stronie 25. Patrz punkt „Podczanie do gniazd audio L/R” na stronie 26. z Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia. 21