Views
5 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Pod³¹czanie do gniazda

Pod³¹czanie do gniazda HDMI Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy jest wyposaony w wejcie HDMI, to naley wybra to poczenie. Zapewni to lepszy dwik z podczonego wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Do reprodukcji 7.1-kanaowego dwiku naley uy przewodu HDMI High Speed. Jeli podczany wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy Sony jest zgodny z funkcj „Control for HDMI” (strona 18), naley zapozna si z jego instrukcj obsugi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Przewód HDMI (wyposaenie dodatkowe) Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy Przewód HDMI (wyposaenie dodatkowe) Telewizor 1 Po³¹cz gniazdo HDMI OUT odtwarzacza i wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego. 2 Zmieñ ustawienie parametru „BD Audio Setting” z menu „Audio Settings” na „Direct” (strona 60). Aby sucha dwiku pomocniczego, naley zmieni ustawienie parametru „BD Audio Setting” na „Mix”. 22

z Sprawd, czy: – Dla parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” wybrane jest ustawienie „HDMI” (strona 57). – Dla parametru „Audio (HDMI)” z menu „Audio Settings” wybrane jest ustawienie „Auto” (strona 60). b Nie wszystkie wzmacniacze (amplitunery) wielokanaowe zgodne z HDMI pozwalaj na doprowadzenie 8-kanaowego sygnau Linear PCM. Naley si ponadto zapozna z instrukcj obsugi podczanego wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Po³¹czenia i ustawienia 23