Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Odtwarzanie p³yt BD /

Odtwarzanie p³yt BD / DVD BD DVD Z Przyciski numeryczne

6 Przyciskami M/m wska¿ wariant i naciœnij przycisk N lub ENTER. W przypadku komercyjnej pyty BD-ROM lub DVD VIDEO rozpocznie si odtwarzanie. W przypadku pyty BD lub DVD nagranej w innym urzdzeniu pojawi si lista tytuów. Przyciskami M/m wska dany tytu i nacinij przycisk N lub ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania Nacinij przycisk x. W³¹czanie pauzy w odtwarzaniu Nacinij przycisk X. z Nazwy tytuów utworzonych i zmontowanych z oryginalnych nagra s na licie tytuów wyróniane kodem „PL” (playlista). b • Niektóre pyty mog nie pozwala na uycie pewnych funkcji odtwarzania. Zapoznaj si z opisem dostarczonym z pyt. • Przy odtwarzaniu pyt BD lub DVD nagranych w innych urzdzeniach mog si nie pojawia listy tytuów ani nazwy tytuów. Wznawianie odtwarzania od miejsca zatrzymania noœnika (Resume Play) Po zatrzymaniu odtwarzania wska przyciskami M/m wariant i nacinij przycisk N lub ENTER. Odtwarzacz wznowi odtwarzanie od miejsca nacinicia przycisku x. Aby odtwarza od pocztku, nacinij przycisk OPTIONS, aby wybra wariant „Play from start”, po czym nacinij przycisk ENTER. Odtwarzanie rozpocznie si od pocztku tytuu. b • Informacja o miejscu zatrzymania nonika jest kasowana: – po otwarciu szuflady na pyt, – po odtworzeniu innego tytuu, – po zmianie ustawie odtwarzacza, – po wyjciu pamici zewntrznej (dla noników BD-ROM). • W zalenoci od pyty i miejsca zatrzymania odtwarzacz moe nie wznawia odtwarzania od miejsca zatrzymania. Odtwarzanie p³yt BD lub DVD z ograniczeniem odtwarzania (blokada rodzicielska) Aby odtwarza pyt BD, która podlega ograniczeniom odtwarzania, naley zmieni ustawienie parametru „BD Parental Control” z grupy ustawie „BD/DVD Viewing Settings” (strona 62). Przy odtwarzaniu pyty DVD z ograniczeniem, na ekranie telewizora pojawia si ekran wprowadzania hasa. Przyciskami numerycznymi wprowad czterocyfrowe haso i nacinij przycisk ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Wprowadzanie i zmienianie hasa opisano w punkcie „Password” (strona 63). Odtwarzanie p³yt BD-RE lub BD-R z ograniczeniem odtwarzania (blokada p³yty) Przy odtwarzaniu pyty BD-RE lub BD-R z funkcj blokady pyty, na ekranie telewizora pojawia si ekran wprowadzania hasa. 1 Przyciskami numerycznymi wprowad czterocyfrowe haso zdefiniowane przy tworzeniu pyty i nacinij przycisk ENTER. 2 Wska dany tytu i nacinij przycisk N lub ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (dotyczy tylko po³¹czeñ HDMI) Nacinij przycisk N. Odtwarzacz i podczony telewizor wcz si, a wejcie telewizora przeczy si na sygna z odtwarzacza. Automatycznie rozpocznie si odtwarzanie. 39 Odtwarzanie