Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Odtwarzanie plików z

Odtwarzanie plików z fotografiami przez sieæ Po podczeniu odtwarzacza do sieci serwera domowego, takiego jak komputer z certyfikatem DLNA, mona odtwarza zdjcia z wykorzystaniem serwera. Przygotowanie serwera / odtwarzacza b • Na licie plików lub folderów nie mona wywietli nastpujcych plików z fotografiami lub folderów: – folderów z fotografiami 10. lub niszym poziomie w hierarchii katalogów i plików / folderów z fotografiami na 11. lub niszym poziomie, – folderów o numerze od 1000 wzwy, gdy czna liczba folderów i plików w jednym drzewie przekracza 999. • Nie mona wywietli niektórych nazw serwerów. Patrz punkt „Connection Server Settings” na stronie 69. Wyœwietlanie plików z fotografiami z serwera DLNA 1 Wykonaj czynnoœci 1 do 8 z punktu „Connection Server Settings” na stronie 69. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami

Korzystanie z ekranów ustawieñ Jeli zaistnieje potrzeba zmiany ustawie odtwarzacza, wybierz z gównego menu wariant (Setup). 1 Naciœnij przycisk HOME. 2 Przyciskami