Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Audio (HDMI) Okrela typ

Audio (HDMI) Okrela typ sygnau reprodukowanego przez gniazdo HDMI OUT. Auto 2ch PCM b Ustawienie „2ch PCM” naley wybra, gdy podczany telewizor lub wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy nie obsuguje sygnaów Dolby Digital lub DTS. W przeciwnym razie mog wystpi zakócenia w dwiku albo brak dwiku. BD Audio Setting Okrela, czy przy odtwarzaniu pyty BD zawierajcej dwik interaktywny i dwik pomocniczy (komentarz) dwiki te s miksowane. Mix Direct Normalnie wybieraj to ustawienie. Sygnay audio s reprodukowane odpowiednio do stanu podczonego urzdzenia HDMI. Przed reprodukcj przez gniazdo HDMI OUT sygna jest redukowany do 2-kanaowego dwiku Linear PCM. Gówny dwik zawiera zmiksowany dwik interaktywny i dwik pomocniczy. Reprodukcja tylko gównego dwiku. b Kiedy parametr „BD Audio Setting” jest ustawiony na „Mix”, sygnay audio PCM 96 kHz i PCM 192 kHz s reprodukowane jako sygna PCM 48 kHz. b Ustawienie parametru „Audio ATT” nie wpywa na dwik reprodukowany przez gniazdo HDMI OUT, gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL) ani gniazdo PHONES. Dolby Digital Okrela sygna audio reprodukowany przy odtwarzaniu pyt Dolby Digital. Ten parametr wpywa na sygna w gniedzie DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL). Downmix PCM Dolby Digital DTS Okrela sygna audio reprodukowany przy odtwarzaniu pyt DTS. Ten parametr wpywa na sygna w gniedzie DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL). Downmix PCM DTS Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio nie zawiera dekodera Dolby Digital. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio jest wyposaone w dekoder Dolby Digital. Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio nie zawiera dekodera DTS. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio jest wyposaone w dekoder DTS. Audio ATT Zmniejszanie wyjciowego poziomu dwiku w celu uniknicia znieksztace. On Off Umoliwia wyciszanie dwiku. Wycza funkcj wyciszania dwiku. 60

48kHz/96kHz PCM Okrela maksymaln czstotliwo próbkowania sygnaów PCM reprodukowanych przez gniazda DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). 48kHz/16bit 96kHz/24bit b • Wybór ustawienia „96kHz/24bit”, gdy podczony wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy nie obsuguje sygnaów 96 kHz, moe spowodowa brak dwiku lub gone zakócenia. • Ustawienie parametru „48kHz/96kHz PCM” nie obowizuje, gdy parametr „Audio Output Priority” jest ustawiony na „HDMI”, „Multi Channel Analogue” lub „Stereo Analogue”. Audio DRC Okrela zakres dynamiczny (poziom kompresji dwiku) przy odtwarzaniu pyty BD lub DVD zgodnej z funkcj „Audio DRC”. Auto Standard TV Mode Wide Range Reprodukcja sygnau audio 96 kHz jako sygnau 48 kHz / 16 bitów. Reprodukcja sygnau audio 96 kHz jako sygnau 96 kHz / 24 bity. Jeli jednak ródowy dwik jest chroniony przed kopiowaniem, sygna bdzie reprodukowany w formacie 48 kHz / 16 bitów. Odtwarzanie z dynamik okrelon przez pyt (tylko BD-ROM). Inne pyty s odtwarzane na poziomie „Standard”. Odtwarzanie przy poziomie kompresji porednim midzy ustawieniami „TV Mode” i „Wide Range”. Silna kompresja dwiku. Lepsza syszalno cichych dwików. Brak kompresji. Wiksza dynamizm dwiku. b • Parametr „Audio DRC” ma znaczenie tylko przy odtwarzaniu sygnaów dwikowych Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD. • Kiedy parametr „Dolby Digital” z grupy ustawie „Audio Settings” jest ustawiony na „Dolby Digital” (strona 60), ustawienie parametru „Audio DRC” nie wpywa na dwik reprodukowany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). Wyjtek stanowi nastpujce przypadki: – gdy przy odtwarzaniu pyty BD parametr „BD Audio Setting” jest ustawiony na „Mix”, – gdy parametr „Audio Output Priority” jest ustawiony na „HDMI”, „Multi Channel Analogue”, „Stereo Analogue” lub „Headphones”. Downmix Okrela sposób redukowania dwiku wielokanaowego do dwukanaowego. Dolby Surround Normal Reprodukcja sygnau Dolby Surround (Pro Logic) w 2 kanaach. Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio obsuguje sygnay Dolby Surround (Pro Logic). Reprodukcja sygnau audio bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio nie obsuguje sygnaów Dolby Surround (Pro Logic). b Ustawienie parametru „Downmix” nie wpywa na strumie danych reprodukowany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) / HDMI OUT. Ustawienia i regulacje 61