Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Zmienianie has³a 1 Po

Zmienianie has³a 1 Po wykonaniu czynnoci 3 wprowad przyciskami numerycznymi nowe haso. 2 Wska wariant „OK” i nacinij przycisk ENTER. Hybrid Disc Playback Layer Okrela priorytetow warstw przy odtwarzaniu pyt hybrydowych. Aby zmieni ustawienie, wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. BD DVD/CD Odtwarzanie warstwy BD. Odtwarzanie warstwy DVD lub CD. Photo Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Slideshow Speed Zmienianie szybkoci pokazu slajdów. Fast Normal Slow Zdjcia zmieniaj si szybko. Zdjcia zmieniaj si w normalnym tempie. Zdjcia zmieniaj si powoli. BD Internet Connection Okrela, czy przy odtwarzaniu materiaów z pyty BD (w trybie BDMV) dozwolone bd poczenia z Internetem. Do uycia tej funkcji potrzebne jest wykonanie pocze i ustawie sieciowych (strona 66). Allow Do not allow Normalnie wybieraj to ustawienie. Poczenia z Internetem bd niedozwolone. 64

System Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. OSD Auto Power Off Odtwarzacz wycza si automatycznie, jeli przez 30 minut nie zostanie nacinity aden przycisk na odtwarzaczu i pilocie, chyba e trwa odtwarzanie pyty BD / DVD / CD, wywietlanie fotografii lub aktualizacja oprogramowania. Okrela jzyk, w jakim pojawiaj informacje na ekranie. Dimmer Regulacja jasnoci wywietlacza na pycie czoowej. Bright Dark Off Dua jasno. Maa jasno. Wyczanie podwietlenia w czasie odtwarzania. Maa jasno w innych przypadkach. On Off Auto Display On Off Wcza funkcj „Auto Power Off”. Funkcja wyczona. Automatyczne wywietlanie informacji na ekranie przy zmianie ogldanego tytuu, trybu obrazu, sygnau audio itp. Wywietlanie informacji tylko po naciniciu przycisku DISPLAY. Ustawienia i regulacje Control for HDMI Screen Saver On Off Moliwo uycia funkcji „Control for HDMI” (strona 18). Funkcja wyczona. Pozostawienie na ponad 15 minut odtwarzacza wywietlajcego obraz taki jak menu powoduje wywietlenie obrazu wygaszacza ekranu. Funkcja ta uatwia uchronienie ekranu przez zniszczeniem (wypaleniem). Quick Start Mode On Off Wcza wygaszacz ekranu. Funkcja wyczona. On Off Odtwarzacz uruchamia si w krótszym czasie. Ustawienie standardowe. b Kiedy parametr „Quick Start Mode” jest ustawiony na „On”, – zuycie energii bdzie wiksze ni gdy parametr „Quick Start Mode” jest ustawiony na „Off”, – w zalenoci od temperatury otoczenia moe si wcza wentylator. Software Update Notification Informuje o dostpnoci nowszej wersji oprogramowania. Do uycia tej funkcji potrzebne jest wykonanie pocze i ustawie sieciowych (strona 66). On Off Odtwarzacz bdzie informowa o dostpnoci nowszej wersji oprogramowania (strona 52). Funkcja wyczona. System Information Wywietla wersj oprogramowania i adres MAC odtwarzacza. 65