Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Ustawienia i regulacje

Ustawienia i regulacje Korzystanie z ekranów ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Network Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Video Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 BD/DVD Viewing Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Photo Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 System Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Network Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Resetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Informacje dodatkowe Rozwizywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Funkcja samoczynnej diagnostyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Pyty, które mona odtwarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdzielczoœ wyjœciowego sygnau wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ustawienia wyjœciowych sygnaów audio i odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . 81 Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . 82 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Lista kodów jzyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Blokada rodzicielska / Kod regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Warunki uytkowania i umowa licencji dla uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Sowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Przed uyciem odtwarzacza naley zapozna si z podrozdziaem „Warunki uytkowania i umowa licencji dla uytkownika” (strona 85). 8

Wykaz elementów Wicej informacji mona znale na stronach, których numery podano w nawiasach. Pilot Na przyciskach 5, AUDIO, N iTV2 + znajduje si wypuko. Wypukoci uatwiaj obsug odtwarzacza bez uycia wzroku. b Dostpne funkcje pilota zale od pyty i stanu odtwarzania. A Z (otwieranie / zamykanie) (strona 38) Otwiera i zamyka szuflad na pyt. THEATRE (strona 18) Powoduje automatyczny wybór optymalnego trybu wywietlania filmu. Kiedy do podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego uywany jest przewód HDMI, automatycznie przecza si take wyjcie gonikowe. Kiedy do podczenia telewizora z trybem Theatre uywany jest przewód HDMI, telewizor przecza si w tryb Theatre. b Przycisk THEATRE dziaa tylko po podczeniu wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego Sony z trybem Theatre lub telewizora Sony z trybem Theatre. TV [/1 (wczanie / czuwanie) (strona 31) Wcza telewizor lub przecza go w tryb czuwania. [/1 (wczanie / czuwanie) (strona 32) Wcza odtwarzacz lub przecza go w tryb czuwania. B Przyciski numeryczne (strona 42, 68) Su do wprowadzania numeru tytuu / rozdziau itp. CLEAR Kasuje zawarto pola wprowadzania. C TIME (strona 13) Powoduje wywietlenie na wywietlaczu na pycie czoowej czasu odtwarzania / czasu do koca odtwarzania. Kade nacinicie przycisku na przemian wywietla czas odtwarzania i czas do koca odtwarzania. AUDIO (strona 62) Suy do wybierania cieki dwikowej z pyt BD-ROM / DVD VIDEO ze ciekami dwikowymi w rónych jzykach. Suy do wybierania cieki dwikowej z pyty CD. SUBTITLE (strona 62) Suy do wybierania jzyka napisów z pyty BD-ROM / DVD VIDEO zawierajcej napisy w rónych jzykach. 9