Views
6 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Приложени

Приложени артикули Подготовка за включване Цифрите в скоби показват броя на приложените артикули. Видеокамера (1) Променливотоков адаптер (1) Захранващ кабел (1) HDMI кабел (1) Свързващ A/V кабел (1) USB кабел за адаптер (1) 16 BG USB свързващ поддържащ кабел (1) Свързващият USB кабел е проектиран за работа само с тази видеокамера. Използвайте този кабел, когато вграденият USB кабел на видеокамерата (стр. 18) е твърде къс, за да извършите връзката. Безжично устройство за дистанционно управление (1) Акумулаторна батерия NP-FV70 (1) “Ръководство за употреба” (това ръководство) (1) Забележки Софтуерът “PlayMemories Home” (Lite Version) и помощното упътване за “PlayMemories Home” са предварително инсталирани на вашата видеокамера (стр. 58, 61).

Зареждане на батерията 1 Затворете LCD екрана и прикрепете батерията. 2 Свържете променливотоковия адаптер () и кабела на захранването () към вашата видеокамера и стенния контакт. Батерия Подготовка за включване Лампичката CHG (зареждане) светва. Когато батерията е напълно заредена, лампичката CHG (зареждане) угасва. Изключете променливотоковия адаптер от жака DC IN на вашата видеокамера.. Лампичка CHG (зареждане) DC щекер Жак DC IN Изравнете маркировката на DC щекера и жака DC IN. Към стенния контакт Забележки Не можете да прикрепите батерия “InfoLITHIUM”, различна от серия V, към вашата видеокамера. 17 BG