Views
8 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

20 BG Време за

20 BG Време за запис, Време за възпроизвеждане (78) Индикатор за оставащ заряд на батерията (29) Зареждане на батерията в чужбина (20) Зареждане на батерията в чужбина Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна/област, като използвате променливотоковия адаптер, който работи в обхват 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. Не използвайте електронен преобразувател на напрежението.

Включване на захранването и сверяване на датата и часа Сверете датата и часа и регулирайте обектива с помощта на [Auto 3D Lens Adjust], за да записвате възможно най-добрите триизмерни изображения. 1 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера и включете захранването. 2 Можете да включите видеокамерата и като натиснете POWER (стр. 12). Изберете желания език и после изберете [Next]. Докоснете бутона на LCD екрана Подготовка за включване 3 Изберете желаната географска област с помощта на / и след това докоснете [Next]. 4 Задайте [Summer Time], изберете формата за датата, както и датата и часа. Ако зададете [Summer Time] в положение [On], часовникът преминава 1 час напред. Когато изберете датата и часа, изберете една от опциите и регулирайте стойността с помощта на / . Когато изберете , настройката за датата и часа приключва. 21 BG