Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

5 6 7 22 BG

5 6 7 22 BG Прегледайте съобщението за продължителна употреба на вашата видеокамера. Изберете [Run] и изведете обекта на LCD екрана. Ако изберете [Run Later], следващия път, когато включите видеокамерата, ще се изведе екранът [Auto 3D Lens Adjust]. Когато скалата на индикатора надвиши маркировката , изберете [OK]. Видеокамерата автоматично приближава или отдалечава, за да регулира лещите. Забележки Индикатор Ако се чувствате некомфортно, когато преглеждате изображения в 3D, натиснете 2D/3D DISP и проверете изображението в 2D (стр. 28). Ако се изведе съобщението [Could not adjust.], докоснете [Run Again]. Ако ключът 2D/3D (стр. 27) е зададен в положение 2D, екранът [Auto 3D Lens Adjust] не се появява.

Съвети за използване на [Auto 3D Lens Adjust] Като прегледате следните примери, изведете обекта, при който скалата на екрана ще е по-висока. Обекти, за които индикаторната скала е по-голяма: Светли обекти като например обекти, снимани на открито при дневна светлина Обекти с различни цветове и форми Обекти, за които индикаторната скала е по-малка и настройката не се получава: Тъмни обекти като например обекти, снимани през нощта Обекти, които се намират в рамките на 1.5 m от видеокамерата Прости и едноцветни обекти Обекти с повтарящи се мотиви като например прозорци на сграда Движещи се обекти Подготовка за включване Промяна на настройката на езика Можете да извеждате съобщенията на екрана на език по ваш избор. Изберете [Setup] [ General Settings] [Language Setting] желан език. За да изключите захранването Затворете LCD екрана или натиснете бутона POWER (стр. 12). За да регулирате ъгъла на LCD панела Първо отворете LCD панела на 90 градуса към видеокамерата () и след това регулирайте ъгъла (). Застанете директно срещу LCD екрана на разстояние от около 30 cm, за да гледате триизмерни видеоклипове с възможно найдоброто усещане за дълбочина. 90 градуса (максимум) 180 градуса (максимум) 90 градуса към видеокамерата 23 BG