Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

За да

За да изключите звуковия сигнал Изберете [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Забележки Датата, часът, условията и координатите (HDR-TD20VE) не се извеждат, докато записвате, но автоматично се записват на носителя. Те не се извеждат при записа, но можете да ги проверите като [Data Code] при възпроизвеждане. За да ги изведете, изберете [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. След като настроите часовника, часът се регулира автоматично посредством функцията [Auto Clock ADJ] и [Auto Area ADJ] се задава в положение [On]. Възможно е часовникът да не се свери автоматично и правилно в зависимост от страната/региона, която/който сте избрали. В този случай задайте [Auto Clock ADJ] и [Auto Area ADJ] в положение [Off] (HDR-TD20VE). [Power On By LCD] (стр. 73) За да сверите повторно датата и часа: [Date & Time Setting] (стр. 73) 24 BG

Подготовка на носителя на запис Информацията за носителя на запис, който можете да използвате, се извежда на екрана на вашата видеокамера чрез следните икони. Носител на запис по подразбиране Алтернативен носител на запис Забележки Вградена памет Карта с памет Не можете да изберете различен носител на запис за видеоклипове и снимки. Избор на носител на запис Изберете [Setup] [ Media Settings] [Media Select] желания носител. Подготовка за включване Поставяне на карта с памет Отворете капачето и поставете картата в отделението, докато щракне. Поставете картата като насочите подрязаното ъгълче в посоката, показана на илюстрацията. Когато поставите нова карта, ще се изведе екранът [Preparing image database file. Please wait.]. Изчакайте, докато екранът изчезне. Лампичка за достъп 25 BG