Views
2 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

За да

За да извадите картата с памет Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж. Забележки Препоръчваме ви да форматирате картата с памет с вашата видеокамера преди да я използвате за първи път, за да сте сигурни в стабилната й работа (стр. 72). Форматирането на картата ще изтрие всички данни и те не могат да бъдат възстановени впоследствие. Запазете важните данни на вашия компютър и др. Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], форматирайте картата с памет (стр. 72). Уверете се, че поставяте картата с памет в правилната посока. Ако поставите картата с памет насила в погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител, в гнездото за картата с памет или е възможно данните за изображението да се повредят. Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате. Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера Скорост Капацитет Описва се в това на SD (операциите са ръководство като картата потвърдени) “Memory Stick PRO Duo” носител (Mark2) “Memory Stick PRO — Макс. 32 GB “Memory Stick PRO-HG Duo” носител Duo” носител SD карта с памет SDHC карта с памет Клас 4 или SDXC карта с памет Макс. 64 GB SD карта по-бърза Операциите не са гарантирани за всички карти с памет. Забележки Не можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера. Видеоклиповете, записани на SDXC карти с памет, не могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не поддържат файловата система exFAT* посредством свързване с USB кабел. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, не форматирайте картата, когато се изведе потвърждаващият екран, защото това ще изтрие всички данни на носителя. * exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет. Носител на запис/възпроизвеждане/редактиране: Индикатори на екрана по време на запис (93) 26 BG Време за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да запишете (78)

Запис/Възпроизвеждане Запис В настройката по подразбиране видеоклиповете и снимките се записват на вградения носител на запис. Видеоклиповете се записват в 3D с качество с висока разделителна способност (HD). 1 Запис на видеоклипове Отворете LCD екрана и натиснете MODE, за да включите лампичката (Видеоклип). 2 3 Задайте ключа 2D/3D в положение 3D. За да записвате видеоклипове в 2D формат, задайте ключа 2D/3D в положение 2D. Натиснете START/STOP, за да започнете записа. Запис/Възпроизвеждане За да спрете записа, отново натиснете START/STOP. Можете да запечатвате снимки, докато записвате 3D видеоклипове, като натиснете PHOTO (Двоен запис). Забележки Не работете с ключа 2D/3D, докато записвате, защото видеокамерата ще спре записа. За да получите добри триизмерни видеоклипове Записвайте обекта от разстояние от около 30 cm до 5 m. Най-доброто възможно разстояние ще се различава, когато използвате функцията зуум (стр. 32). 27 BG