Views
9 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Ако

Ако почувствате дискомфорт от триизмерните видеоклипове Ако преглеждате дълго време триизмерни видеоклипове на LCD екрана, може да изпитате дискомфорт. Натиснете бутона 2D/3D DISP, за да превключите прегледа на изображението от 3D на 2D. Изображението се извежда в 2D, но видеокамерата продължава да записва в 3D. Когато превключите дисплея от 2D на 3D, екранът става по-тъмен. Това не е неизправност. Запис на снимки 1 Задайте ключа 2D/3D в положение 2D. 2 Отворете LCD екрана и натиснете MODE, за да включите лампичката (Снимка). 3 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай. Когато фокусирането е извършено правилно, на LCD екрана се извежда индикаторът за AE/AF заключване. Забележка Не можете да записвате 3D снимки. 28 BG

За да изведете опциите на LCD екрана Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата няколко секунди след като я включите или когато превключвате между режим на запис на видеоклип и запис на снимка. Докоснете LCD екрана независимо къде, но не и по бутоните, за да изведете информация за икони с функциите, подходящи за запис. Индикатори на екрана по време на запис Тук са описани иконите за запис на видеоклипове (3D/2D) и за запис на снимки (2D). За подробности се обърнете към страниците в скоби. Бутон зуум (W: Широк зуум/Т: Телеснимка), бутон START/STOP (в режим на запис на видеоклипове), бутон PHOTO (в режим на запис на снимки)) Бутон MENU (68) Състояние според функцията за автоматична настройка (41) Състояние за запис ([STBY]/[REC]) Заключване на AE/AF (автоматична експонация/автофокус) (28) 2D/3D режим на запис Състояние за GPS позициониране (46) (HDR-TD20VE)) Проследяващ фокус (40) Зуум, Оставащ капацитет на батерията Брояч (час: минута: секунда), Запис на снимка, Носител на запис/ възпроизвеждане/редактиране (93) Бутон за отмяна на проследяващия фокус (40)) Бутон за автоматична настройка (41) Аудио режим (71), Дисплей с ниво на звука (71) Приблизителен брой снимки, които можете да запишете, Съотношение на екрана (16:9 или 4:3), Размер на снимка (L/M/S) Запис/Възпроизвеждане 29 BG