Views
4 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Запис на

Запис на обекти, различни от хора (Проследяващ фокус) Докоснете обекта, който желаете да запишете. Видеокамерата автоматично регулира фокуса. Ясен запис на гласове (Близки гласове) Видеокамерата разпознава човешкото лице и ясно записва гласа му. (Настройката по подразбиране е [On].) 1 Изберете [Camera/Mic] [ Microphone] [Closer Voice]. 2 Изберете желаната опция. Забележки Рамките около лицата не се извеждат при 3D запис. 40 BG Ако изберете [Off], на екрана се извежда индикацията . Функцията [Closer Voice] няма да функционира, докато към видеокамерата е свързан външен микрофон. Когато желаете да записвате ясен звук без смущения като например, когато записвате концерт, задайте [Closer Voice] в положение [Off]. [Face Detection] (стр. 71) Автоматичен запис на усмивки (Разпознаване на усмивка) Когато видеокамерата разпознае усмивка, докато записва видеоклип, тя автоматично ще запечата кадъра (стр. 71). (Настройката по подразбиране е [Dual Capture].) Видеокамерата разпознава лице. Забележки Видеокамерата разпознава усмивка (оранжева рамка). Когато честотата на кадрите и режимът на запис са зададени в положение [50i]/ [Highest Quality --] или [50p]/[50p Quality --], не можете да използвате функцията за разпознаване на усмивка, докато записвате видеоклипове. В допълнение, когато честотата на кадрите е зададена в положение [25p], няма да можете да използвате и функцията за разпознаване на усмивка. В зависимост от условията на запис, обекта и настройките на видеокамерата, е възможно усмивките да не бъдат разпознати. [Smile Sensitivity] (стр. 71)

Запис на видеоклипове в различни ситуации Автоматичен избор на подходяща настройка спрямо ситуацията (Автоматична настройка) Видеокамерата автоматично избира най-подходящите настройки спрямо обекта или ситуацията и записва видеоклипове. (Настройката по подразбиране е [On].) Когато видеокамерата разпознае обекта, иконите, които съответстват на разпознатите условия, се извеждат. Изберете [On] в долния десен ъгъл на екрана за запис на видеоклипове или снимки. Разпознаване на вибрация: Видеокамерата разпознава вибрации и извършва оптимални настройки, за да компенсира движението. (Разходка), (Статив) Разпознаване на звук: Видеокамерата разпознава и потиска смущенията, причинени от вятъра, така че човешките гласове и околните звуци да се запишат ясно. , (Автоматично редуциране на смущенията от вятъра) За да отмените функцията за автоматична настройка, изберете [Off]. За да записвате по-ясни изображения отколкото в случаите, когато използвате функцията за автоматична настройка Изберете [Camera/Mic] [ Manual Settings] [Low Lux]. Допълнителни операции Разпознаване на лице: Видеокамерата разпознава лица и регулира фокуса, цветовете и експозицията. (Портретен режим), (Бебе) Разпознаване на сцена: Видеокамерата автоматично избира найефективната настройка в зависимост от сцената. (Контражур), (Пейзаж), (Нощна сцена), (Прожекторно осветление), (Ниска осветеност), (Макро) Забележки Рамките около лицата не се извеждат при 3D записа. Видеокамерата може да не разпознае сцената или обекта в зависимост от условията на запис. Намаляване на трептенето и вибрациите на видеокамерата В настройката по подразбиране видеокамерата компенсира хоризонталните и вертикалните вибрации, както и кръговите движения при работата с устройството ([Active]). 1 Изберете [Camera/Mic] [ Camera Settings] [ SteadyShot]. 41 BG