Views
6 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

42 BG 2 Изберете

42 BG 2 Изберете желания режим на запис. Запис на видеоклипове на тъмни места (Видео светкавица) Натиснете LIGHT. Светкавица/Видео светкавица Всеки път, когато натиснете бутона LIGHT, индикаторът се променя както следва. Изключен (без индикация) ( ) On ( ) ... Забележки Използвайте видеокамерата на разстояние от 0.3 m до 1.5 m до обекта. Видео осветлението излъчва силна светлина. Не го използвайте в близост до или директно насочено към очите на обекта. Времето за използване на батерията намалява, когато използвате видео осветлението. Когато записвате снимки, видео светлината се изключва и се използва като обикновена светкавица. [Light Bright] (стр. 71) Запис на изображения с избрано качество на изображението Избор на качество за видеоклипа (Режим на запис) Можете да промените режима на запис, за да изберете качество на видеоклипа, когато записвате видеоклипове с висока разделителна способност (HD). Възможно е времето за запис (стр. 78) или видът на различните носители, на които можете да запишете изображенията, да се променят в зависимост от режима на запис. (Настройката по подразбиране е [Standard ]. Забележки За запис на триизмерни изображения е избрана опцията [3D]. Настройката [50p Quality ] може да бъде зададена само когато опцията [Frame Rate] е зададена в положение [50p]. 1 Изберете [Image Quality/Size] [ REC Mode]. 2 Изберете желания режим на запис. Индикацията се извежда върху иконата на носителя, ако видеоклипът, който сте записали с избрания режим на запис, не може да се запази на този вид носител.

Режим на запис и носители, на които можете да копирате изображения Видове Режим на запис носители 3D PS* FX FH/ HQ/ LP На тази видеокамера Вграден носител на запис Карта с памет На външни устройства Външен носител (USB устройства за съхранение) Blu-ray дискове AVCHD дискове — за запис — — * Можете да зададете [50p Quality ] само когато зададете [ Frame Rate] в положение [50p]. [Standard ]: качество 1440 х 1080/50i, AVC HD 9M (HQ) [Long Time ]: качество 1440 х 1080/50i, AVC HD 5M (LP) За видеоклипове със стандартно качество на изображението (STD) [Standard ]: стандартно качество, STD 9M (HQ)* * Стандартното качество на изображението (STD) е фиксирано в тази стойност. [ Frame Rate](стр. 71) Запис на видеоклип със стандартно качество на изображението (STD): [ / Setting] (стр. 71) Упътване за създаване на дискове (стр. 62) Промяна на качеството за снимки Броят на снимките, които можете да запишете, се различава в зависимост от избрания размер на изображението. 1 Изберете [Image Quality/Size] [ Image Size]. Допълнителни операции Качество на изображенията Качеството на изображението и честотата на кадрите за всеки режим на запис могат да бъдат зададени както следва. (“М” в “24М” означава “Mbps”.) За видеоклипове с висока разделителна способност (HD) [3D]: качество 1920 х 1080/50i, MVC HD 28M (3D) [50p Quality ]: качество 1920 х 1080/50p, AVC HD 28M (PS) [Highest Quality ]: качество 1920 х 1080/50i или 1920 х 1080/25p, AVC HD 24M (FX) [High Quality ]: качество 1920 х 1080/50i или 1920 х 1080/25p, AVC HD 17M (FH) 2 Изберете желания размер на изображението. Забележки Избраният размер на изображението за тази настройка важи за снимки, записани с функцията Двоен запис (стр. 27). Брой снимки, които можете да запишете (стр. 80) 43 BG