Views
8 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Запис на

Запис на информация за вашето местоположение ( GPS) (HDR-TD20VE) Когато използвате функцията GPS (Глобална система за позициониране), можете да работите със следните опции. Запис на информация за местоположението на видеоклиповете или снимките (Настройката по подразбиране е [On].) Извеждане на карта на вашето местоположение 46 BG Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки като ги търсите върху картата (Преглед по карта, стр. 35) Състояние за GPS позициониране Позициониране Измервач на позициониране Търсене на сателити Броят на точките се променя Невъзможност за позициониране Информацията за местоположението не може да се запише Изображенията ще бъдат регистрирани, като се използва информацията за местоположението, която е получена преди това. Ако не желаете да запишете информация за местоположението Изберете [Setup] [ General Settings] [GPS Setting] [Off].

Забележки Стартирането на позициониране с вашата видеокамера може да отнеме известно време. Използвайте GPS функцията на открито, защото радио сигналите се приемат най-добре навън. Посоката “север” е винаги в горната част на картата. Извеждане на карта на мястото, където се намирате в момента (Режим на приоритетна локализация) Тази функция е полезна, когато искате да проверите местоположението си на картата, докато пътувате. Тъй като видеокамерата изключва други функции, когато търси налични сателити, е възможно операцията за получаване на информация за вашето местоположение да бъде с приоритет. Изберете [Setup] [ General Settings] [Your Location]. Извежда се маркер (червен), който показва местоположението ви местоположение, се извежда екран с режим за задаване на приоритет при позиционирането (стр. 47). Ако информацията за местоположението, която сте получили по-рано, е невалидна, маркерът не се извежда. За да затворите екрана, показващ местоположението ви, изберете . Проверка на състоянието за GPS позициониране Когато не можете да получите информация за позиционирането, видеокамерата извежда състоянието за приемане на GPS сигнала. 1 Изведете вашето настоящо местоположение (стр. 47). Ако на LCD екрана се изведе вашето настоящо местоположение, не е необходимо да продължавате с тази операция. 2 Изберете . Допълнителни операции Извежда информацията за позициониране (стр. 47) Сателитна карта Икони със сателити Забележки Ако изберете определена точка на екрана, картата ще изведе област, центрирана около тази точка. Изберете , за да върнете местоположението си отново в центъра. Ако видеокамерата не може да получи информация за настоящото Измервател на Информация за позиционирането местоположението, която е получена по-рано. 47 BG