Views
8 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

входния жак

входния жак на вашия телевизор или както можете да възпроизведете и видеорекордер. желаните видеоклипове или снимки, натискайки бутоните нагоре/надолу/ Когато свързвате към телевизора наляво/надясно/бутон за въвеждане посредством видеорекордер на устройството за дистанционно Свържете видеокамерата към LINE IN управление на вашия телевизор. входа на видеорекордера чрез аудио/ Възможно е устройството за дистанционно управление да не успее да контролира някои видео свързващия кабел. Настройте от операциите. входния селектор на видеорекордера Задайте [CTRL FOR HDMI] в положение в позиция LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и [On]. т.н.). Настройте и телевизора си. За подробности се обърнете към ръководството с Настройка на съотношението, което се инструкции на вашия телевизор. поддържа от телевизора: [TV Type] (стр. 71) Функционирането на “BRAVIA Sync” се различава според различните модели телевизори BRAVIA. За подробности се Ако вашият телевизор/ обърнете към ръководството с инструкции видеорекордер има 21-пинов на вашия телевизор. Ако изключите телевизора, видеокамерата адаптер (EUROCONNECTOR) автоматично се изключва. Използвайте 21-пинов адаптер (продава “Photo TV HD” се отделно), за да възпроизвеждате изображения. Тази видеокамера е съвместима със стандарта “Photo TV HD”. “Photo TV Телевизор/ Видеорекордер HD” позволява изключително подробно изобразяване на фините текстури и цветове. Чрез свързването на Sony Използване на функция “BRAVIA” Photo TV HD-съвместими устройства Sync посредством използването на HDMI Можете да работите с видеокамерата кабел*, вие можете да се наслаждавате посредством дистанционното на цял един нов свят от снимки със управление на вашия телевизор, спиращо дъха качество. като свържете устройството към * Телевизорът автоматично ще премине в “BRAVIA” Sync-съвместими телевизори, подходящия режим, когато изберете (снимка) за бутона, който променя вида на произведени в/след 2008 година, които изображенията. притежават HDMI кабел. Можете да извършите следните операции, като натиснете бутон SYNC MENU на устройството за дистанционно управление на вашия телевизор. Можете да изведете екран на видеокамерата като например екран за преглед на събития, 54 BG

Редактиране Редактиране с вашата видеокамера Забележки Можете да извършвате някои основни операции по редактиране, използвайки видеокамерата. Ако искате да извършите посложни редакторски промени, инсталирайте “Expanded Feature” за вградения софтуер “PlayMemories Home”. Не можете да възстановите изображения след като сте ги изтрили. Предварително запазете важните видеоклипове и снимки. Докато изтривате или разделяте изображения, не вадете батерията и не изключвайте променливотоковия адаптер от видеокамерата. Това може да повреди носителя на запис. Докато изтривате или разделяте изображения, качени на картата с памет, не вадете носителя. Ако изтривате или разделяте видеоклип/ снимка, които се съдържат в плейлист (стр. 51), плейлистът също ще се изтрие. 1 2 3 Изтриване на видеоклипове и снимки Изберете [Edit/Copy] [Delete]. Изберете [Multiple Images]. Когато редактирате 2D изображения, изберете вида на изображението. Добавете маркировки към видеоклиповете или снимките, които искате да изтриете, и изберете . За да изтриете едновременно всички видеоклипове/снимки от избрана дата 1 На стъпка 2 докоснете [All In Event]. 2 Изберете датата, която желаете да изтриете, като използвате / , и след това изберете . За да изтриете част от видеоклип Можете да разделите видеоклипа и да изтриете част от него. Освобождаване на защитата: [Protect] (стр. 72) [Format] (стр. 72) 1 Разделяне на видеоклип Изберете [Divide] на екрана за възпроизвеждане на видеоклипове. Редактиране 55 BG