Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройки на

Настройки на вашата видеокамера Използване на менютата Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории. Shooting Mode (Режим на запис) (Опции за избор на режима на запис) стр. 70 Camera/Mic (Камера/Микрофон) (Опции за настройка на записа) стр. 70 Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията) (Опции за настройка на качеството или размера на изображенията) стр. 71 Playback Function (Функции за възпроизвеждане) (Опции за възпроизвеждане) стр. 71 Edit/Copy (Редактиране/Копиране) (Опции за редактиране като например копиране или защита) стр. 72 Setup (Настройки) (Други настройки) стр. 72 1 Изберете . 2 Изберете категория. 3 Изберете желаната от вас опция в менюто. Преминава през опциите в менюто нагоре или надолу Забележки Изберете , за да приключите настройката на менюто или да се върнете към предходния екран. 68 BG

За да откриете бързо опция в менюто Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат под-категории. Изберете иконата на под-категорията и LCD екранът ще изведе списък с менютата в съответната категория. Икони с под-категории Когато не можете да изберете опция в менюто Опциите или настройките в менюто, които са оцветени в сиво, не са достъпни. Когато изберете сива опция в менюто, видеокамерата извежда причината, поради която не можете да активирате съответната опция или извежда инструкциите, указващи как можете да я включите. 69 BG Настройки на вашата видеокамера