Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

x.v.Color

x.v.Color .............................. Записва по-широк диапазон цветове. Задайте тази опция, когато гледате изображения с телевизор, съвместим със системата x.v.Color. Image Size ......................... Задава размер на снимката. Playback Function (Функции за възпроизвеждане) Event View ................................. Извежда дисплея за преглед на събития. Map View* ................................. Извежда дисплея за преглед по картата. Highlight Movie ...................... Започва възпроизвеждане на сцени с акценти или плейлисти, записани със стандартно качество на изображението (STD). Scenario ............................... Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти. Edit/Copy (Редактиране/Копиране) Delete.......................................... Изтрива видеоклипове или снимки. Protect ........................................ Защитава видеоклиповете или снимките от изтриване. Copy ............................................ Копира изображения. Direct Copy ............................... Копира изображения от видеокамерата на външно устройство. Категория (Настройки на носителя) Media Settings Media Select ................... Задава вида на носителя на запис (стр. 25). Media Info ........................ Извежда информация за носителя на запис. Format ............................... Изтрива и форматира всички данни на носителя на запис. Repair Img. DB F. ............ Поправя файла с данни за изображенията на вградения носител или картата с памет (стр. 76). File Number ..................... Задава начина на номериране на файловете със снимки. Категория (Настройки за възпроизвеждане) Data Code ........................ Извежда информацията, която автоматично се запазва при записа. Volume .............................. Регулира силата на възпроизвеждания звук (стр. 36). Download Music ........... Сваля музикални файлове от компютъра на вашата видеокамера (докато компютърът е свързан с видеокамерата), които могат да се възпроизвеждат при възпроизвеждане на акценти. Empty Music ................... Изтрива музикални файлове. Категория (Връзки) TV Type ............................. Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 52). HDMI 3D Setting ........... Изберете изходния формат за левите и десните изображения, когато свържете вашата видеокамера към 3D телевизор чрез HDMI кабел (приложен). HDMI Resolution ........... Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел. CTRL FOR HDMI ............. Задава дали устройството за дистанционно управление на телевизора да се използва, когато видеокамерата е свързана към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор посредством HDMI кабел (продава се отделно). USB Connect ................... Избира вида на носителя, който да се използва, когато видеокамерата е свързана към външно устройство посредством USB. 72 BG

USB Connect Setting ... Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към компютър или USB устройство. USB LUN Setting ............ Задава съвместимостта на вашата видеокамера, когато използвате USB връзка. Disc Burn .......................... Запазва изображения, които още не са запазени, на диск. Категория (Общи настройки) Beep ................................... Задава настройка дали при операция да се чува кратък звуков сигнал или не. LCD Brightness .............. Регулира осветеността на LCD екрана. Your Location* ................ Извежда настоящото местоположение на картата. GPS Setting*.................... Включва или изключва приемането на GPS сигнал. REC Lamp ......................... Настройва дали лампичката за запис да свети или не. Remote Ctrl ..................... Задава дали безжичното устройство за дистанционно управление да се използва или не. Power On By LCD .......... Задава дали видеокамерата да се включва автоматично при отварянето и затварянето на LCD екрана. Language Setting ......... Задава езика за дисплея (стр. 23). Battery Info ...................... Извежда с приближение оставащото време за работа с батерията. Eco Mode ......................... Задава автоматично изключване на LCD екрана и захранването. Demo Mode .................... Задава настройка дали да извежда или не режима на демонстрация на функциите на видеокамерата. Категория (Настройки на часа) Date & Time Setting ..... Сверява датата и часа. Area Setting .................... Регулира разликата в часовото време без да се налага да спирате часовника (стр. 21). Auto Clock ADJ * ........... Настройва дали видеокамерата да получава автоматично информация за часа посредством GPS системата или не. Auto Area ADJ* .............. Настройва дали видеокамерата да компенсира автоматично часовите разлики, като извежда информация за настоящето местоположение посредством GPS системата. * HDR-TD20VE 73 BG Настройки на вашата видеокамера