Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на проблеми Ако се сблъскате с проблем, докато използвате видеокамерата, следвайте стъпките, описани по-долу. Проверете списъка (стр. 74 до 77) и вашата видеокамера. Изключете източника на захранване, включете го отново след около 1 минута и включете видеокамерата. Натиснете RESET (стр. 12), като използвате остър предмет, и включете видеокамерата. Ако натиснете RESET, всички настройки, включително тези на часовника, се нулират. Свържете се с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony. В зависимост от проблема е възможно да се наложи да подмените или да форматирате вградения носител на запис на вашата видеокамера. По този начин данните, записани на вградения носител, ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте запазили данните от вградения носител на друг носител, преди да изпратите видеокамерата за поправка. Sony не носи отговорност и няма да компенсира загуба на данни от вградения носител на данни. С цел подобряване на състоянието на устройството, при поправка на видеокамерата е възможно да се наложи проверката на минимално количество данни от вградения носител на запис на видеокамерата. Доставчикът на Sony обаче няма да копира или запазва вашите данни. Подробности относно симптомите на вашата видеокамера можете да намерите в “Handycam” Ръководство за потребителя (стр. 7), а относно 74 BG Други/Азбучен указател свързването с компютър вижте “PlayMemories Home” (стр. 61). Захранването не се включва Прикрепете заредена батерия във видеокамерата (стр. 17). Щекерът на променливотоковия адаптер е изключен от контакта. Свържете щекера на променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V (стр. 19). Видеокамерата не работи, дори когато захранването е включено. Устройството има нужда от няколко секунди след като бъде включено, за да се подготви за запис. Това не е неизправност. Изключете променливотоковия адаптер от контакта или извадете батерията. След около 1 минута свържете отново. Ако видеокамерата все още не функционира, натиснете бутона RESET (стр. 12) с остър предмет. (Ако натиснете бутона RESET, всички настройки, включително настройките на часовника, се връщат в положенията си по подразбиране.) Температурата на вашата видеокамера е изключително висока. Изключете устройството и го оставете за известно време на хладно място. Температурата на видеокамерата е крайно ниска. Оставете видеокамерата включена. Ако все още не можете да работите с нея, изключете я, преместете я на топло място и след известно време включете захранването. Устройството се загрява. Устройството се загрява, докато работи. Това не е индикация за неизправност. Захранването внезапно се изключва. Използвайте променливотоковия адаптер (стр. 19). Видеокамерата автоматично се изключва, ако не извършвате операция с нея за около 2 минути. Това е настройка по подразбиране.

Променете настройката за [Eco Mode] (стр. 73) или включете захранването. Заредете батерията (стр. 17). При натискането на бутона START/ STOP или PHOTO не се записват изображения. Извежда се екранът за възпроизвеждане. Натиснете MODE, за да включите лампичката (Видеоклип) или (Снимка) (стр. 27). Видеокамерата записва изображението, което сте запазили на носителя и докато това се случва, не можете да записвате и снимате с устройството. Записващият носител е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 55). Общият брой снимки и видеоклипове надвишава капацитета на видеокамерата (стр. 78, 80). Изтрийте ненужните изображения (стр. 55). Компютърът не разпознава вашата видеокамера. Изключете от USB жака на компютъра всички устройства, които са различни от клавиатура, мишка и видеокамера. Изключете вградения USB кабел от компютъра и видеокамерата, рестартирайте компютъра, и след това отново го свържете правилно с видеокамерата. Когато към външните устройства са свързани едновременно вграденият USB кабел и USB жака на видеокамерата, изключете този кабел, който не е свързан към компютъра. Видеокамерата спира да работи. Температурата на видеокамерата се е повишила твърде много. Изключете устройството и го оставете за известно време на хладно място. Температурата на видеокамерата се е понижила твърде много. Изключете устройството и го оставете за известно време на топло място, и след това отново го включете. Не можете да инсталирате “PlayMemories Home”. Проверете системните изисквания или процедурата по инсталиране на “PlayMemories Home”. “PlayMemories Home” не работи правилно. Приключете с инсталацията на “ PlayMemories Home” и рестартирайте компютъра. 75 BG Други/Азбучен указател