Views
7 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Дисплей за

Дисплей за автодиагностика/ Предупредителни индикатори C:04: C:06: C:13: / C:32: E:: Следвайте стъпките от на стр. 74. 76 BG Ако на LCD екрана се извеждат индикатори, прегледайте списъка по-долу. Ако не можете да отстраните проблема и след няколко опита, се свържете с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony. В този случай, когато се свържете с тях, продиктувайте всички цифри на кода с грешката, започващ с буквите C или Е. Възможно е да чуете звуков сигнал, когато на екрана се изведат някои от предупредителните индикатори. Използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” (серия V). Използвайте батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 17). Свържете стабилно DC щекера на променливотоковия адаптер към видеокамерата (стр. 17). Температурата на батерията се е покачила. Сменете я или я оставете на хладно място. Изключете източника на захранване. После свържете захранването и продължете работа. Батерията е почти изтощена. Температурата на батерията е висока. Сменете батерията или я оставете на хладно място. Температурата на вашата видеокамера е достигнала ниво, при което извеждането на HDMI сигнали спира и на свързания монитор на се извежда изображение и др. Оставете видеокамерата, докато температурата спадне. Въпреки това, вие можете да продължите да записвате на вашата видеокамера. Не е поставена карта с памет (стр. 25). Когато индикаторът мига, това означава, че свободното място за запис на изображения е свършило. Изтрийте ненужните изображения (стр. 55) или форматирайте картата с памет, след като запазите изображенията на друг носител (стр. 72). Файлът с данни за изображенията може да е повреден. Проверете файла с данни за изображенията, като докоснете [Setup] [ Media Settings] [Repair Img. DB F.] носителя на запис. Картата с памет е повредена. Форматирайте картата с памет с видеокамерата (стр. 72). Поставили сте несъвместима карта с памет (стр. 26).

Картата с памет притежава защита срещу запис. Достъпът до картата с памет е забранен на друго устройство. Има проблем със светкавицата. Количеството светлина е недостатъчно и е възможно устройтвото да трепти. Използвайте светкавица. Видеокамерата е нестабилна, така че е възможно да усетите вибрации. Придържайте здраво устройството с две ръце и запишете изображението. Обърнете внимание обаче, че предупредителният индикатор няма да изчезне. Капацитетът на носителя на запис е пълен. Не можете да записвате нови снимки, докато устройството обработва изображения. Изчакайте малко и след това извършете записа. Когато зададете [ REC Mode] в положение [Highest Quality ] или [50p Quality ], не можете да записвате снимки, докато запазвате видеоклипове. В допълнение, ако зададете [ Frame Rate] в положение [25p], няма да можете да записвате снимки, докато видеокамерата е в режим на готовност за запис. Разстоянието между вашата видеокамера и обекта е твърде кратко. Увеличете разстоянието (стр. 32) или задайте зуум в положение W. Или изберете [Manual] в [3D Depth Adjustment] и регулирайте дълбочината (стр. 70). 77 BG Други/Азбучен указател