Views
4 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Съдържание

Съдържание Индикациите и показват съответно страните 3D и 2D на ключа 2D/3D (стр. 27). Опциите, които можете да настройвате, се различават в зависимост от позицията на ключа. Първо прочетете това ........................................................................... 2 Научете повече за вашата видеокамера (“Handycam” Ръководство за потребителя).............................................................................. 7 Части и контролни бутони ................................................................... 11 Насладете се на 3D запис! .................................................................... 14 Подготовка за включване Приложени артикули .......................................................................... 16 Зареждане на батерията ...................................................................... 17 Зареждане на батерията с помощта на компютър ........................... 18 Зареждане на батерията в чужбина .............................................. 20 Включване на захранването и сверяване на датата и часа .......................... 21 Промяна на настройката на езика ............................................... 23 Подготовка на носителя на запис .......................................................... 25 Избор на носител на запис ........................................................ 25 Поставяне на карта с памет ......................................................... 25 Запис/Възпроизвеждане Запис ............................................................................................... 27 Запис на видеоклипове ............................................................. 27 Запис на снимки ....................................................................... 28 Зуум ....................................................................................... 31 Възпроизвеждане .............................................................................. 33 Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки от карта (HDR-TD20VE) ..... 35 Работа с бутоните при възпроизвеждане ....................................... 36 BG 8 Допълнителни операции Регулиране на дълбочината за триизмерни видеоклипове ......................... 38 Регулиране на дълбочината при запис ......................................... 38 Регулиране на дълбочината при възпроизвеждане ......................... 38 Ясен запис на хора ............................................................................. 39 Ясен запис на избраните обекти (Приоритет на лице) ...................... 39 Ясен запис на гласове (Близки гласове) ......................................... 40 Автоматичен запис на усмивки (Разпознаване на усмивка) ............... 40

Запис на видеоклипове в различни ситуации .......................................... 41 Автоматичен избор на подходяща настройка спрямо ситуацията (Автоматична настройка) ............................................................ 41 Намаляване на трептенето и вибрациите на видеокамерата.............. 41 Запис на видеоклипове на тъмни места (Видео светкавица) ............. 42 Запис на изображения с избрано качество на изображението .................... 42 Избор на качество за видеоклипа (Режим на запис) ......................... 42 Промяна на качеството за снимки ................................................ 43 Използване на функции с ръчни настройки ............................................. 44 Запис на изображения с приоритет на ириса .................................. 44 Запис на изображения с приоритет на скоростта на затвора ............. 44 Ръчно регулиране на настройките за изображението с диска MANUAL ..... 45 Запис на информация за вашето местоположение (GPS) (HDR-DT20VE) ......... 46 Извеждане на карта на мястото, където се намирате в момента (Режим на приоритетна локализация) .......................................... 47 Проверка на състоянието за GPS позициониране............................ 47 Възпроизвеждане на резюме на вашите видеоклипове (Възпроизвеждане на акценти) ....................................................................................... 49 Запазване на акценти за HD качество на изображението ( Scenario Save) ..................................................................... 51 Преобразуване на данните в стандартно качество на изображението (Видео акценти) ........................................................................ 51 Възпроизвеждане на изображения на телевизор ..................................... 52 Запис на 5.1-канален съраунд звук ............................................... 53 Съдържание Редактиране Редактиране с вашата видеокамера ....................................................... 55 Изтриване на видеоклипове и снимки .......................................... 55 Разделяне на видеоклип ............................................................ 55 Запис на снимка от видеоклип ..................................................... 56 Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър Полезни функции, достъпни при свързването на видеокамерата към компютър ................................................................................... 57 За Windows .............................................................................. 57 За Macintosh ............................................................................ 57 Подготовка на компютъра (Windows) ..................................................... 58 Стъпка 1 Проверка на системата на компютъра .............................. 58 Стъпка 2 Инсталиране на приложения софтуер “PlayMemories Home” ..... 58 9 BG