Views
8 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Индикатори

Индикатори на екрана Великобритания Съдържа данни от Ordnance Survey Crown авторски права и база данни 2010. Съдържа данни от Royal Mail – Royal Mail авторски права и база данни 2010 Гърция Авторски права Geomatics Ltd. Унгария Авторски права 2003; Top-Map Ltd. Италия La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Япония Йордания Кралско географско дружество на Йордания Мексико Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.) Норвегия Авторски права 2000; Норвежки институт по картография Португалия Източник: IgeoE - Португалия Испания Información geográfica propiedad del CNIG Швеция Въз основа на електронни данни – Национална агенция за земно проучване, Швеция Швейцария Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie. Съединени американски щати Пощенски служби на САЩ 2010. Цените не са определени, контролирани или одобрени от Пощенските служби на САЩ . Следните търговски марки и регистрации са притежание на USPS: Пощенски служби на САЩ, 92 BG USPS и ZIP+4. Когато променяте настройките на екрана, се извеждат следните индикатори. Обърнете се и към стр. 29 и 36, за да видите индикаторите, които се извеждат по време на запис или възпроизвеждане. Център Ляво Дясно Ляво Индикатор Долу Значение Бутон MENU (68) Запис с таймера за самостоятелно включване (70) Състояние за GPS проследяване (46) Видео светкавица Широкоекранен режим (71) Преливане (71) [Face Detection], зададен в положение [Off] (71) [Smile Shutter], зададен в положение [Off] (71) Ръчен фокус (70) Избор на сцена (70) Баланс на бялото (70) Изключена стабилизация (70) Увеличен баланс на бялото (70) Теле макро (70) x.v.Color (71) Зебра (71) Усилване (71) Кинотон (70) Дестинация (73)

Автоматичен режим (разпознаване на лице/разпознаване на сцена/разпознаване на вибрации/разпознаване на звук) (41) Настройка на 3D дълбочината Център Индикатор Значение Активирана е функцията за изреждане на изображения Предупреждение (76) Режим на възпроизвеждане (36) Дясно Индикатор Значение 50i Качeство на записа (HD/ SТD), честота на кадрите (50p/50i/25p) и режим на запис (PS/FX/FH/HQ/ LP) (42) 60min Оставащ заряд на батерията Носител на запис/ възпроизвеждане/ редактиране (25) 0:00:00 Брояч (час: минута: секунда) 00Min Очаквано оставащо време за запис 20.4M Размер на снимката (43) 9999 9999 Приблизителен брой снимки и размер на снимката Папка за възпроизвеждане 100/112 Видеоклип или снимка, които се възпроизвеждат в момента/Общ брой на записаните видеоклипове или снимки. Долна част Индикатор EV Връзка към външното устройство (66) 2D/3D запис или възпроизвеждане Значение Ниско ниво на микрофона (71) [Auto Wind NR], зададен в положение [Off] (71) [Closer Voice], зададен в положение [Off] (40) Вграден зуум микрофон (71) Аудио режим (71) Ниска осветеност (70) Промяна на автоматичната експонация (70) Скорост на затвора (44) IRIS (44) Точково измерване/ Фокусиране (70)/ Точково измерване (70)/ Експозиция (70) Автоматична настройка (41) 101-0005 Име на файла с данните Защитено изображение (72) Светкавица (71)/ Намаляване на ефекта “червени очи” (71) Индикаторите и техните позиции са приблизителни и се различават от това, което реално виждате. В зависимост от модела на видеокамерата някои от индикаторите може да не се изведат. 93 BG Други/Азбучен указател