Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

• Na bežične mreže

• Na bežične mreže utječe elektromagnetsko zračenje mikrovalnih pećnica i drugih uređaja. Premjestite jedinicu dalje od takvih uređaja. • Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku uključen. Nije moguće upravljati prijemnikom pomoću uređaja TV SideView. • Može potrajati neko vrijeme dok se prijemnik nakon uključivanja ne poveže s mrežom. Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim pokušajte ponovo upotrijebiti uređaj TV SideView. • Provjerite je li „Network Standby“ postavljeno na „On“ u izborniku Network Settings kako biste neposredno nakon uključivanja prijemnika mogli upotrebljavati TV SideView. Ne može se odabrati izbornik Network Settings. • Pričekajte nekoliko trenutaka nakon uključivanja prijemnika, a zatim ponovno odaberite izbornik Network Settings. Kućna mreža Povezivanje s mrežom nije moguće. • Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku uključen. • Provjerite je li poslužitelj uključen. • Možda nisu ispravne postavke mreže na prijemniku. Provjerite status mreže. Pogledajte stavku „Information“, a zatim u 2. koraku odaberite „Physical Connection“ (str. 91). Ako se prikaže poruka „Connection Fail“, ponovno postavite mrežnu vezu (str. 55). • Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno ga pokrenite. • Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj ispravno priključeni na usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku. • Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen (str. 55). Provjerite je li prijemnik registriran na poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe s poslužitelja. • Kada je sustav priključen na bežičnu mrežu, pomaknite usmjerivač i bežični LAN/pristupnu točku bliže jedno drugom. • Ako je funkcija ICF (Internet Connection Firewall) na računalu aktivna, to može spriječiti povezivanje prijemnika s računalom (samo kada se računalo koristi kao poslužitelj). Možda ćete morati promijeniti postavke vatrozida kako biste omogućili povezivanje prijemnika. (Za pojedinosti o promjenama postavki vatrozida pogledajte upute za rad isporučene s računalom). • Ako ste pokrenuli prijemnik ili proveli oporavak sustava na poslužitelju, ponovno provedite postavljanje mreže (str. 55). Poslužitelj (kao što je računalo) ne prikazuje se na popisu poslužitelja. (Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka „No Server“.) • Možda ste uključili prijemnik prije poslužitelja. Osvježite popis poslužitelja (str. 60). • Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku uključen. • Provjerite je li poslužitelj uključen. • Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen (str. 55). Provjerite je li prijemnik registriran na poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe s poslužitelja. • Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj ispravno priključeni na usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku. Provjerite informacije o postavljanju mreže (str. 91). • Pogledajte upute za rad usmjerivača za bežični LAN/pristupnu točku i provjerite postavku višesmjernog slanja. Ako je postavka višesmjernog 108 CR

slanja omogućena na usmjerivaču za bežični LAN/pristupnu točku, onemogućite je. Audio podatke nije moguće normalno reproducirati. • Odabrana je opcija nasumične reprodukcije. Uzastopce pritišćite SHUFFLE dok „SHUF“ ne nestane sprikaza. Reprodukcija ne započinje ili ne prelazi automatski na sljedeću pjesmu ili datoteku. • Provjerite je li zvučna datoteka koju pokušavate reproducirati u formatu koji prijemnik podržava (str. 61). • Nije moguće reproducirati WMA datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM. Za informacije o načinu provjere zaštite autorskih prava WMA datoteke pogledajte str. 64. Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan. • Možda je preslaba širina pojasa vašeg bežičnog LAN-a. Pomaknite usmjerivač i bežični LAN/pristupnu točku bliže jedno drugom bez prepreka između njih. • Kada računalo koristite kao poslužitelj, računalo može imati aktivne brojne aplikacije. Ako je na računalu aktivan antivirusni softver, privremeno onemogućite taj softver jer je potrebna velika količina resursa sustava. • Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće biti moguće reproducirati pjesme ako istodobno radi više uređaja. Isključite drugi uređaj kako biste omogućili reprodukciju pjesama na prijemniku. Prikazuje se poruka „Cannot Play“. • Moguće je reproducirati samo audio datoteke. • Provjerite je li poslužitelj ispravno postavljen (str. 55). Provjerite je li prijemnik registriran na poslužitelju i je li omogućen prijenos glazbe s poslužitelja. • Provjerite je li zvučna datoteka na poslužitelju oštećena ili izbrisana. Pogledajte upute za rad koje ste dobili sposlužiteljem. • Nije moguće reproducirati sljedeće pjesme: – Pjesmu koja krši ograničenja reprodukcije. – Pjesmu s netočnim informacijama oautorskim pravima. – Pjesmu koju ste kupili u internetskoj glazbenoj trgovini koja ne dopušta streaming na kućnoj mreži. – Pjesmu u formatu koji prijemnik ne podržava (str. 61). • Provjerite je li odabrana pjesma izbrisana s poslužitelja. Ako je pjesma izbrisana, odaberite drugu. • Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku uključen. • Provjerite je li poslužitelj uključen. • Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno ga pokrenite. • Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj ispravno priključeni na usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku. Prikazuje se poruka „No Track“. • Ako u odabranoj mapi nema pjesama ili mapa, ne možete proširiti mapu kako biste prikazali njezin sadržaj. Nije moguće reproducirati pjesmu u WMA formatu zaštićenu autorskim pravima. • Za informacije o načinu provjere zaštite autorskih prava WMA datoteke pogledajte str. 64. Nije moguće odabrati prethodno odabranu pjesmu. • Informacije o pjesmi možda su promijenjene na poslužitelju. Ponovno odaberite poslužitelj s popisa poslužitelja (str. 60). Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se povezati s prijemnikom. • Funkcija „Network Standby“ možda je postavljena na „Off“. Uključite prijemnik ili postavite „Network Dodatne informacije 109 CR