Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

– odabir pjesme pod

– odabir pjesme pod određenim brojem. Pritisnite 0/10 /= za odabir pjesme pod brojem 10. –odabir brojeva kanala. – odabir slova (ABC, DEF, itd.). – odabir simbola .@ za interpunkcijske znakove (!, ? itd.) ili ostalih simbola (#, % itd.) kada unosite znakove za mrežne značajke. Pritisnite TV (C), držite pritisnutim SHIFT (N), a zatim pomoću brojčanih gumba odaberite željene TV kanale. CHARACTER Držite pritisnutim SHIFT (V), a zatim CHARACTER za odabir vrste znaka za mrežne značajke. Svaki put kada pritisnete CHARACTER, vrsta znaka mijenja se kako slijedi: „abc“ (mala slova) t „ABC“ (velika slova) t „123“ (brojevi) CLEAR 1) Držite pritisnutim SHIFT (N), a zatim pritisnite CLEAR za – brisanje slova za mrežne značajke. – brisanje pogreške kada pritisnete neispravan brojčani/tekstualni gumb. D ALPHABET SEARCH (str. 73) Pretraživanje stavke pomoću ključne riječi ALPHABET PREV Traženje prethodne stavke. ALPHABET NEXT Traženje sljedeće stavke. E SLEEP Pritisnite AMP (X), a zatim SLEEP kako biste postavili vrijeme automatskog isključivanja prijemnika. Svaki put kad pritisnete SLEEP, prikaz se ciklički mijenja kako slijedi: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Savjeti • Za prikaz vremena do isključivanja prijamnika pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu. 14 CR • Funkciju mjerača vremena za automatsko isključivanje možete isključiti na sljedeće načine: – Ponovno pritisnite SLEEP. – Ažurirajte softver prijemnika. –Pritisnite ?/1. MEM Držite pritisnutim SHIFT (N), a zatim pritisnite MEM da biste pohranili stanicu tijekom rada s tunerom. F iPhone CTRL Uključuje način rada za upravljanje iPhone ili iPod uređajem tijekom upotrebe uređaja iPhone/iPod. G POP UP/MENU 1) Otvara ili zatvara skočni izbornik BD-ROM-a ili izbornik DVD-a. TOP MENU 1) Otvara ili zatvara gornji izbornik BD-ROM-a ili DVD-a. H AMP MENU Prikazuje izbornik za upravljanje prijemnikom (str. 92). I OPTIONS 1) Služi za prikaz i odabir stavki s izbornika mogućnosti. J HOME 1) Prikazuje početni izbornik za upravljanje audio/video opremom. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Premotavanje prema natrag/prema naprijed, preskakanje, reproduciranje, pauziranje, zaustavljanje radnje. TUNING +/– 1) Traženje stanice. D.TUNING 2) Uključivanje načina za izravno podešavanje. PRESET +/– 1) Odabir memoriranih stanica ili kanala. L SOUND FIELD +/– 2) Odabir zvučnog polja (str. 50). M PURE DIRECT (str. 54) Uključivanje načina Pure Direct.

N SHIFT Mijenjanje funkcije gumba na daljinskom upravljaču za uključivanje gumba ružičaste boje. O +/– Istodobno prilagođavanje glasnoće svih zvučnika. P Privremeno isključivanje zvuka. Ponovno pritisnite gumb za ponovno uključivanje zvuka. Q RETURN O 1) Vraćanje na prethodni izbornik ili izlaz iz izbornika dok se na TV zaslonu prikazuje izbornik ili vodič. R 1) , V/v/B/b 1) Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki izbornika, a zatim pritisnite za unos/potvrdu odabira. S DISPLAY 1) Prikaz informacija na ploči zaslona. T SHUFFLE 1) Nasumično reproduciranje pjesme ili mape. REPEAT 1) Ponovno reproduciranje pjesme ili mape. U PARTY START/CLOSE 2) Pokretanje ili dovršavanje funkcije PARTY (str. 68). PARTY JOIN/LEAVE Pridruživanje ili izlazak iz funkcije PARTY (str. 69). V PREVIEW (HDMI) Odabir funkcije „Preview for HDMI“. Uključivanje pregleda slika u slici uživo HDMI ulaza spojenih na ovaj prijemnik. Uzastopno pritišćite V/v za odabir pregleda pojedinog HDMI ulaza, a zatim pritisnite za unos/ potvrdu odabira (Ova značajka temelji se na tehnologiji Silicon Image InstaPrevue). Savjeti • Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Oprema nije spojena putem HDMI ulaznog priključka. – Oprema spojena putem podržanog HDMI ulaznog priključka nije uključena. – Trenutačni ulaz nije HDMI ulaz. – Kad je opcija „Fast View“ postavljena na „Off“. – Kada ulazi nepodržani HDMI video format (480i, 576i, 4K, neki 3D video signali, neki signali video kamere ili VGA signal). • Pregled slika u slici bit će zacrnjen pri ulazu 4K ili nekih 3D video signala. W TV INPUT 1) Odabir ulaznog signala (TV ili video ulaz). X AMP Aktiviranje rada s prijemnikom. 1) Informacije o gumbima koje možete koristiti za upravljanje svakom pojedinačnom komponentom opreme potražite u tablici na str. 16. 2) Gumbi 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N iSOUND FIELD + imaju ispupčenja. Upotrijebite ispupčenja kao orijentir pri radu s prijemnikom. Napomene • Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer. • Ovisno o modelu priključene opreme neke funkcije opisane u ovom poglavlju možda neće raditi s isporučenim daljinskim upravljačem. Napomena Funkcija „Preview for HDMI“ dostupna je za HDMI BD, DVD, GAME i VIDEO ulaz. 15 CR