Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Postavljanje zvučnika

Postavljanje zvučnika Za postavljanje stražnjih surround zvučnika Možete prebacivati zvučnike koje želite upotrebljavati spojene na priključnice SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, ovisno o namjeni. Napomena Ova postavka je dostupna samo ako je „Speaker Pattern“ namješten na postavku bez stražnjih surround i prednjih visokotonskih zvučnika. 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Settings“, a zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali „Speaker Settings“, a zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali „SB Assign“, a zatim pritisnite . 5 Odaberite željenu postavku zvučnika, a zatim pritisnite . • Speaker B: Ako priključite dodatni sustav prednjih zvučnika na priključnice SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, odaberite „Speaker B“. • Bi-Amp: Ako priključite prednje zvučnike na priključnice SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B postupkom povezivanja s dva pojačala, odaberite „Bi-Amp“. • Off: Ako priključite stražnje surround zvučnike ili prednje visokotonske zvučnike na priključnice SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B, odaberite „OFF“. Za odabir prednjeg zvučnika Možete odabrati prednje zvučnike koje želite upotrebljavati. Za izvođenje ove radnje upotrebljavajte gumbe prijemnika. SPEAKERS Uzastopno pritišćite SPEAKERS za odabir sustava prednjih zvučnika koje želite koristiti. Odabrane priključke zvučnika možete potvrditi označivanjem pokazivača na zaslonu. Pokazivači SP A SP B* SP A+B* Odabrani zvučnici Zvučnik spojen na terminale SPEAKER FRONT A. Zvučnik spojen na priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Zvučnik spojen na priključnice SPEAKERS FRONT A iSPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B (paralelna veza). Na ploči zaslona prikazuje se „SPK OFF“. Audio signali ne emitiraju se iz terminala zvučnika. * Za odabir opcije „SP B“ ili „SP A+B“, postavite „SB Assign“ na „Speaker B“ u izborniku Speaker Settings (str. 85). Napomena Ova postavka nije dostupna ako su spojene slušalice. 34 CR

Poništavanje postupka automatske kalibracije Funkciju automatske kalibracije možete poništiti tijekom postupka mjerenja na sljedeći način: –Pritisnite ?/1. – Pritisnite gumbe za unos na daljinskom upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR na prijemniku. –Pritisnite . – Pritisnite SPEAKERS na prijemniku. – Promijenite razinu jačine zvuka. –Priključite slušalice. Za ručno postavljanje prijemnika Pogledajte „Prilagođavanje postavki“ (str. 81). Konfiguriranje postavki mreže na prijemniku Postavke mreže na prijemniku moraju se ispravno postaviti za upotrebu funkcija Home Network, SEN, AirPlay i PARTY STREAMING. Upotreba žičane LAN veze DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Settings“, a zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Network Settings“, a zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Internet Settings“, a zatim pritisnite . 5 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Wired Setup“, a zatim pritisnite . Ako se na zaslonu TV-a pojavi poruka „Change Setting?“, odaberite „OK“, a zatim pritisnite . 6 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Auto“, a zatim pritisnite . Na zaslonu TV-a prikazuje se informacije o IP postavkama. Kada se upotrebljava fiksna IP adresa Odaberite „Custom“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se postavka za unos IP adrese. Pritisnite . Pritisnite V/v da biste odabrali vrijednost za stavku „IP Address“. Pritisnite b da biste unijeli vrijednost za sljedeći položaj. Pritisnite za izlazak iz načina rada pokazivača. Zatim unesite vrijednosti za stavke „Subnet Mask“ i „Default Gateway“. Pritisnite b za stranicu DNS postavki. Zatim unesite vrijednosti za stavke „Primary DNS“ i „Secondary DNS“. 7 Pritisnite b. Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka „Connecting to the Internet“. Poruka „Network setup is completed“ pojavljuje se po dovršetku namještanja mrežnih postavki. Za povratak u izbornik Network Settings pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, postavljanje mrežnih postavki može potrajati nekoliko minuta). 8 Namjestite postavke poslužitelja. Za preslušavanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju morate postaviti poslužitelj (str. 55). Priprema prijemnika 35 CR