Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Savjet Prilikom provjere

Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte „Information“ (str. 91). Upotreba bežične LAN veze Postoji nekoliko načina povezivanja za postavljanje bežične mreže: traženje pristupne točke, upotreba načina povezivanja WPS (ili način rada preko potisnog gumba ili način rada s PIN kodom) ili ručno postavljanje. Napomene • Provjerite da ne upotrebljavate funkciju bežičnog LAN-a u prostorima gdje se nalazi medicinska oprema (kao što je srčani stimulator) ili na mjestima gdje je zabranjena bežična komunikacija. • Prije spajanja na kućnu mrežu morate pripremiti usmjerivač za bežični LAN/ pristupnu točku. Za pojedinosti pogledajte upute za rad uređaja. • Ovisno o okruženju kućne mreže usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku može se postaviti tako da se ne može spojiti pomoću WPS veze čak i ako je kompatibilan s WPS uređajem. Pojedinosti o tome je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku kompatibilan ili ne s WPS uređajem i o načinu postavljanja WPS veze potražite u uputama za rad usmjerivača za bežični LAN/pristupnu točku. • Ukoliko se prijemnik i usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku nalaze predaleko jedan od drugog mogu se pojaviti poteškoće kod postavljanja. Ako se pojave, postavite uređaje bliže jedan drugom. Traženje pristupne točke i postavljanje bežične mreže (način rada Traženje pristupne točke) Bežičnu mrežu možete postaviti i tako da tražite pristupnu točku. Za postavljanje mreže pomoću ovog načina spajanja trebat ćete odabrati ili unijeti sljedeće podatke. Najprije provjerite sljedeće podatke i zabilježite ih u za to predviđen prostor unastavku. Naziv mreže (SSID * ) koji služi za identifikaciju mreže ** . (Ovo će vam trebati u 7. koraku.) : Ako je na vašoj bežičnoj kućnoj mreži postavljena zaštita, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ) za vašu mrežu ** . (Ovo će vam trebati u 8. koraku.) : * SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava određenu pristupnu točku. ** Ova bi se informacija trebala nalaziti na oznaci vašeg usmjerivača za bežični LAN/ pristupnu točku, u uputama za rad ili biste je trebali dobiti od osobe koja postavlja vašu bežičnu mrežu ili u informacijama koje dobijate od davatelja internetskih usluga. 1 Odaberite opciju „Wireless Setup“ u 5. koraku odjeljka „Upotreba žičane LAN veze“ (str. 35). Ako se na TV zaslonu pojavi poruka „Change Setting?“, odaberite „OK“, a zatim pritisnite . 2 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Access Point Scan“, a zatim pritisnite . Usmjerivač započinje pretraživanje pristupnih točaka i prikazuje popis 30 dostupnih naziva mreža (SSID). 3 Uzastopno pritišćite V/v za odabir željenog naziva mreže (SSID), a zatim pritisnite . Zaslon sigurnosne postavke pojavljuje se na TV zaslonu. 4 Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ), a zatim pritisnite . Po zadanim postavkama, sigurnosni se ključ pojavljuje kao „*****“. Uzastopno pritišćite DISPLAY za šifriranje i zatvaranje sigurnosnog ključa. Na TV zaslonu prikazuje se poruka „IP Settings“. 5 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije „Auto“, a zatim pritisnite . 36 CR

Kada se upotrebljava fiksna IP adresa Odaberite „Custom“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se postavka za unos IP adrese. Pritisnite . Pritisnite V/v da biste odabrali vrijednost za stavku „IP Address“. Pritisnite b da biste unijeli vrijednost za sljedeći položaj. Pritisnite za izlazak iz načina rada pokazivača. Zatim unesite vrijednosti za stavke „Subnet Mask“ i „Default Gateway“. Pritisnite b za stranicu DNS postavki. Zatim unesite vrijednosti za stavke „Primary DNS“ i „Secondary DNS“. 6 Pritisnite b. Na TV zaslonu pojavljuje se poruka „Connecting to the Internet“. Po dovršetku namještanja mrežnih postavki pojavljuje se poruka „Network setup is completed“, a na zaslonu se uključuje „ “. Za povratak u izbornik Network Settings pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, postavljanje mrežnih postavki može potrajati nekoliko minuta.) 7 Namjestite postavke poslužitelja. Za preslušavanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju morate postaviti poslužitelj (str. 55). Napomena Ako vaša mreža nije zaštićena (pomoću sigurnosnog ključa), u 8. koraku se ne pojavljuje zaslon s postavkama sigurnosti. Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte „Information“ (str. 91). Postavljanje bežične mreže pomoću pristupne točke usklađene s WPS-om Bežičnu mrežu možete jednostavno postaviti pomoću pristupne točke usklađene s WPS. WPS postavka može se podesiti ili pomoću načina konfiguracije s potisnim gumbom ili kodom PIN (osobni identifikacijski broj). Što je WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS je standard kojeg je izradila tvrtka Wi-Fi Alliance koji vam omogućuje jednostavno i sigurno postavljanje bežične mreže. Postavljanje bežične mreže pomoću načina konfiguracije WPS potisnog gumba WPS bežičnu mrežu možete jednostavno postaviti jednim pritiskom na označeni gumb. 1 Odaberite opciju „WPS Push“ u 2. koraku odjeljka „Traženje pristupne točke i postavljanje bežične mreže (način rada Traženje pristupne točke)“ (str. 36). 2 Slijedite upute na zaslonu i pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki. Poruka: Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točci u roku od 2 minute WPS gumb na usmjerivaču za bežični LAN/pristupnu točku Nakon dovršenja mrežnih postavki pojavljuje se poruka „Setup with WPS Push Button is completed“, a na zaslonu se uključuje „ “. Za povratak u izbornik Network Settings pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, postavljanje mrežnih postavki može potrajati nekoliko minuta.) 3 Namjestite postavke poslužitelja. Za preslušavanje audio sadržaja pohranjenog na poslužitelju morate postaviti poslužitelj (str. 55). Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte „Information“ (str. 91). Priprema prijemnika 37 CR