Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Pregled početnih

Pregled početnih izbornika Ikona izbornika Watch Listen Sound Effects Settings Opis Odabire video izvor za ulaz u prijemnik (str. 40). Odabire glazbu s ulaza SA-CD/CD, USB, Home Network ili SEN (str. 40). Možete uživati i u FM/AM radiju ugrađenog prijemnika. Omogućuje uživanje u razvoju zvuka koji pružaju razne tehnologije ili funkcije u vlasništvu tvrtke Sony (str. 50). Služi za prilagodbu postavki prijemnika (str. 81). Osnovne radnje Reprodukcija s ulazne opreme ?/1 Gumbi za ulaz V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Pritisnite HOME. Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik. 2 Odaberite „Watch“ ili „Listen“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se popis stavki izbornika. 3 Odaberite opremu koju želite ipritisnite . 4 Uključite opremu i započnite reprodukciju. 40 CR

5 Pritisnite 2 +/– za prilagodbu jačine zvuka. Možete upotrebljavati i MASTER VOLUME na prijemniku. 6 Pritisnite SOUND FIELD +/– za uživanje u surround zvuku. Možete upotrebljavati i gumbe A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na prijemniku. Više pojedinosti potražite u odjeljku str. 50. Savjeti • Za odabir željene opreme okrenite gumb INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnite gumbe za unos na daljinskom upravljaču. • Jačinu zvuka možete različito prilagoditi pomoću gumba MASTER VOLUME na prijemniku ili gumba 2 +/– na daljinskom upravljaču. Za brzo povećanje ili smanjenje jačine zvuka – Brzo okrenite gumb. – Pritisnite i držite gumb. Za precizno namještanje – Sporo okrećite gumb. – Pritisnite gumb i odmah ga pustite. Za uključivanje funkcije isključivanja zvuka Pritisnite . Funkciju isključivanja zvuka možete poništiti na sljedeći način. • Ponovno pritisnite . • Promjena jačine zvuka. • Isključite prijemnik. • Provedite postupak Auto Calibration. Napomena kako biste izbjegli oštećenja zvučnika Vodite računa da smanjite jačinu zvuka prije nego isključite prijemnik. Osnovne radnje 41 CR