Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Izravno podešavanje

Izravno podešavanje postaje (Direct Tuning) Pritiskom na brojčane gumbe možete izravno unijeti frekvenciju stanice. 1 Pritisnite D.TUNING. 2 Držite pritisnutom tipku SHIFT, pritisnite brojčani gumb za unos frekvencije, a zatim pritisnite . Primjer 1: FM 102,50 MHz Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Primjer 2: AM 1,350 kHz Odaberite 1 b 3 b 5 b 0 Savjet Nakon podešavanja AM stanice namjestite smjer AM antene u obliku petlje radi optimalnog prijema. Ako ne možete podesiti postaju Prikazuje se „– – – .– – MHz“ ili „– – – – kHz“, a zaslon se vraća na trenutačnu frekvenciju. Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju. Ako niste, ponovite 2. korak. Ako i dalje ne možete namjestiti stanicu, možda se ta frekvencija ne koristi u području u kojem se nalazite. Promjena AM skale za podešavanje (Samo meksički model) Pomoću gumba na prijemniku AM skalu za podešavanje možete postaviti na 9 kHz ili 10 kHz ?/1 TUNING MODE 1 Pritisnite ?/1 za isključivanje prijemnika. 2 Pritisnite i držite TUNING MODE te pritisnite ?/1 na prijemniku. Trenutačna AM skala za podešavanje promijenjena je u 9 kHz (ili 10 kHz). Da biste skalu vratili na 10 kHz (ili 9 kHz), ponovite gore opisani postupak. Napomene • Ovisno o postavkama, prijamnik će promijeniti AM skalu za namještanje nakon određenog vremena. • Kada promijenite skalu za podešavanje, brišu se sve memorirane postaje. Memoriranje FM/AM radijskih stanica (Memoriranje stanica) Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM stanica kao svoje omiljene stanice. V/v/B/b, OPTIONS 1 Pomoću mogućnosti Auto Tuning (str. 47) ili Direct Tuning (str. 48) pronađite stanicu koju želite memorirati. 2 Odaberite „Preset Memory“, a zatim pritisnite . 3 Odaberite broj memoriranja ipritisnite . Stanica se pohranjuje na odabranom broju. 4 Ponovite korake od 1 do 4 za pohranu druge postaje. Stanicu možete pohraniti na sljedeći način: • AM pojas: AM 1 do AM 30 • FM pojas: FM 1 do FM 30 48 CR

Podešavanje memoriranih stanica 1 Odaberite „FM“ ili „AM“ s izbornika, a zatim pritisnite . 2 Odaberite „Select Preset“, a zatim pritisnite . 3 Odaberite željenu memoriranu postaju, a zatim pritisnite . Za memoriranje su dostupni brojevi od 1 do 30. Unos naziva memoriranih postaja (Name Input) 1 Odaberite „FM“ ili „AM“ s izbornika, a zatim pritisnite . 2 Odaberite „Select Preset“, a zatim pritisnite . 3 Odaberite memorirani broj kojem želite dati naziv, pritisnite , a zatim pritisnite OPTIONS. 4 Odaberite „Name Input“, a zatim pritisnite . 5 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali odgovarajući znak, a zatim pritisnite b. Možete pomicati položaj ulaza natrag inaprijed pritiskom B/b. Možete unijeti do 8 znakova da biste postaji unijeli naziv. 6 Ponovite 5. korak za unos jednog po jednog znaka, a zatim pritisnite . Time se registrira uneseni naziv. Napomena Neka slova koja se mogu prikazati na TV zaslonu ne mogu se prikazati na zaslonu prijemnika. Primanje RDS emitiranih sadržaja (Samo europski i australski modeli) Ovaj prijamnik omogućava korištenje usluge RDS (Radijski podatkovni sustav) koja omogućuje radiopostajama slanje dodatnih informacija zajedno s redovitim programskim signalom. Ovaj prijemnik nudi praktične RDS značajke kao što je zaslon s nazivom programske usluge. Usluga RDS dostupna je samo za FM postaje.* * Neke FM postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta usluga se također razlikuje od postaje do postaje. Ako niste upoznati s RDS uslugama u području u kojem se nalazite, potražite pojedinosti o RDS uslugama na lokalnim radiopostajama. Jednostavno odaberite postaju uFMpojasu. Kada namjestite postaju koja nudi RDS usluge, na TV zaslonu i ploči zaslona pojavljuje se naziv programske usluge*. * Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv programske usluge neće se pojaviti. Napomene • RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja koju ste namjestili ne prenosi RDS signal ili jačina signala nije dovoljna. • Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a ne mogu se prikazati na zaslonu prijemnika. Savjet Dok se prikazuje naziv programske usluge, frekvenciju možete provjeriti uzastopnim pritiskom na gumb DISPLAY (str. 98). Rad s tunerom 49 CR