Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Ako koristite Windows 8

Ako koristite Windows 8 U ovom se odjeljku objašnjava kako postaviti tvornički instaliran Windows Media Player 12 za Windows 8. Pojedinosti o rukovanju tehnologijom Windows Media Player 12 potražite u Pomoći za Windows Media Player 12. Odaberite [Control Panel] (Upravljačka ploča) pod stavkom [Settings] (Postavke). 1 Idite na Control Panel (Upravljačka ploča). Odaberite [All Apps] (Sve aplikacije) pod stavkom [Start]. Odaberite [Control Panel] (Upravljačka ploča). 2 Odaberite [View network status and tasks] (Prikaz mrežnog stanja i zadataka) pod stavkom [Network and Internet] (Mreža i internet). Pojavljuje se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mreže izajedničko korištenje). Savjet Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu, pokušajte promijeniti vrstu prikaza Upravljačke ploče. Savjet Ako zaslon operacijskog sustava Windows 8 ne izgleda kao u gornjem prikazu, produžite s koracima u nastavku. 56 CR

3 Odaberite [Change advanced sharing settings] (Promjena naprednih postavki zajedničkog korištenja). 6 Odaberite [Allow all] (Dopusti sve). Otvara se prozor [Allow All Media Devices] (Dopusti sve medijske uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na [Allowed] (Dopušteno), odaberite [OK] (U redu) i zatvorite prozor. 4 Odaberite [Choose media streaming options] (Odabir mogućnosti strujanja medijskih sadržaja) pod stavkom [Media streaming] (Strujanje medijskih sadržaja). 5 Ako se u prozoru [Media streaming options] (Mogućnosti strujanja medijskih sadržaja) pojavi poruka [Media streaming is not turned on] (Strujanje medijskih sadržaja nije uključeno), odaberite [Turn on media streaming] (Uključi strujanje medijskih sadržaja). 7 Odaberite [Allow all computers and media devices] (Dopusti sva računala i medijske uređaje). 8 Odaberite [Next] (Sljedeće) i [Finish] (Završi) za zatvaranje prozora. 9 Osvježite popis poslužitelja. Nakon što završite postavljanja, osvježite popis poslužitelja prijemnika i odaberite poslužitelj s popisa poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru poslužitelja pogledajte „Za osvježavanje popisa poslužitelja“ (str. 60). Upotreba značajki mreže 57 CR