Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Ako koristite Windows 7

Ako koristite Windows 7 U ovom se poglavlju objašnjava kako postaviti tvornički instaliran Windows Media Player 12 za operacijski sustav Windows 7. Za pojedinosti o načinu rada sustava Windows Media Player 12 pogledajte Pomoć za Windows Media Player 12. 3 Odaberite [Public network] (Javna mreža) u [View your active networks] (Prikaži aktivne mreže). Ako se ne prikazuje zaslon [Public Network] (Javna mreža), idite na korak 6. Pojavljuje se prozor [Set Network Location] (Postavi mrežnu lokaciju). 1 Idite na [Start] – [Control Panel] (Upravljačka ploča). 2 Odaberite [View network status and tasks] (Prikaz mrežnog stanja i zadataka) pod stavkom [Network and Internet] (Mreža i internet). Pojavljuje se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje). Savjet Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu, pokušajte promijeniti vrstu prikaza Upravljačke ploče. 4 Odaberite [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Uredska mreža) u skladu s okruženjem u kojem se koristi prijemnik. 5 Slijedite upute prikazane na zaslonu u skladu s okruženjem u kojem se koristi prijemnik. Kada završite s postavkama, potvrdite da je stavka u [View your active networks] (Prikaži aktivne mreže) promijenjena u [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Uredska mreža) u prozoru [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje). 6 Odaberite [Change advanced sharing settings] (Promijeni napredne postavke zajedničkog korištenja). 58 CR

7 Odaberite [Choose media streaming options…] (Odabir mogućnosti strujanja medijskih sadržaja…) u [Media streaming] (Strujanje medijskih sadržaja). 12 Osvježite popis poslužitelja. Nakon što završite postavljanja, osvježite popis poslužitelja prijemnika i odaberite poslužitelj s popisa poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru poslužitelja pogledajte „Za osvježavanje popisa poslužitelja“ (str. 60). Ako koristite Windows Vista/XP 8 Ako se [Media streaming is not turned on] (Strujanje medijskih sadržaja nije uključeno) pojavi u prozoru [Media streaming options] (Mogućnosti strujanja medijskih sadržaja), odaberite [Turn on media streaming] (Uključi strujanje medijskih sadržaja). 9 Odaberite [Allow all] (Dopusti sve). Otvara se prozor [Allow All Media Devices] (Dopusti sve medijske uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na [Allowed] (Dopušteno), odaberite [OK] (U redu) i zatvorite prozor. U ovom poglavlju objašnjeno je kako se postavlja Windows Media Player 11 instaliran na sustavu Windows Vista/XP*. Za pojedinosti o radu s Windows Media Player 11, pogledajte poglavlje Pomoć za Windows Media Player 11. * Microsoft Windows Media Player 11 nije tvornički instaliran na operacijskom sustavu Windows XP. Idite na web-mjesto tvrtke Microsoft, preuzmite program za instaliranje i instalirajte Windows Media Player 11 na svoje računalo. 1 Idite na [Start] – [All Programs] (Svi programi). Upotreba značajki mreže 10 Odaberite [Allow all computers and media devices] (Dopusti sva računala i medijske uređaje). 11 Odaberite [OK] (U redu) za zatvaranje prozora. 2 Odaberite [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 se pokreće. 3 Odaberite [Media Sharing…] (Zajedničko korištenje medija…) iz izbornika [Library] (Knjižnica). Ako koristite operacijski sustav Windows XP, idite na korak 9. 59 CR