Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

4 Kada se prikaže ,

4 Kada se prikaže , odaberite [Rad s mrežom…]. Pojavljuje se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje). 5 Odaberite [Customize] (Prilagodi). 9 Ako polje [Share my media] (Dijeli moje medije) u prozoru [Media Sharing] (Dijeljenje medija) koji se prikazuje u koraku 3 nije označeno, označite [Share my media] (Dijeli moje medije), a zatim odaberite [OK] (U redu). Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati. Pojavljuje se prozor [Set Network Location] (Postavljanje mrežnog mjesta). 6 Kliknite [Private] (Privatno) i odaberite [Next] (Sljedeće). 7 Potvrdite da je [Location type] (Vrsta mjesta) promijenjena u [Private] (Privatno) i odaberite [Close] (Zatvori). 8 Potvrdite da je u prozoru [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i zajedničko korištenje) prikazano [Private network] (Privatna mreža) i zatvorite prozor. 10 Odaberite [Settings...] (Postavke…) koje se pojavljuju pored [Share my media to:] (Dijeli moje medije sa:). 11 Označite [Allow new devices and computers automatically] (Automatski dopusti nove uređaje i računala) i odaberite [OK] (U redu). Napomena Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da se prijemnik može povezati s poslužiteljem i reproducirati zvučni sadržaj pohranjen na poslužitelju. 12 Osvježite popis poslužitelja. Nakon što završite postavljanja, osvježite popis poslužitelja prijemnika iodaberite poslužitelj spopisa poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru poslužitelja pogledajte „Za osvježavanje popisa poslužitelja“ (str. 60). Za osvježavanje popisa poslužitelja Kada na kućnu mrežu dodate novi poslužitelj ili kada na popisu ne možete pronaći poslužitelj koji želite, osvježite popis poslužitelja. 1 Dok se prikazuje popis poslužitelja, pritisnite OPTIONS. 60 CR

2 Odaberite „Refresh“, a zatim pritisnite . Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja. Poslužitelj Savjet Prijemnik pamti pet posljednjih povezanih poslužitelja i ti se poslužitelji pojavljuju na vrhu popisa poslužitelja. Na popisu poslužitelja može biti prikazano do 20 poslužitelja. Brisanje poslužitelja s popisa poslužitelja 1 Dok se prikazuje popis poslužitelja, odaberite poslužitelj koji želite izbrisati, a zatim pritisnite OPTIONS. Pojavljuje se izbornik opcija. 2 Odaberite „Delete“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se zaslon za potvrdu. 3 Odaberite „OK“, a zatim pritisnite . Pojavljuje se poruka „Completed“, a odabrani poslužitelj se briše. Napomena Čak i ako izbrišete poslužitelj s popisa poslužitelja, poslužitelj će se ponovno pojaviti na popisu ako ga prijemnik pronađe na mreži (na primjer, kada osvježite popis poslužitelja). Uživanje u zvučnom sadržaju pohranjenom na poslužitelju Možete reproducirati zvučni sadržaj pohranjen na poslužitelju preko prijemnika u MP3, linearni PCM, WMA, FLACi AAC* formatima. Audio sadržaj sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ne može se reproducirati na ovom prijemniku. * Prijemnik može reproducirati datoteke AAC samo s ekstenzijom „.m4a“, „.mp4“ ili „.3gp“. HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Ovaj prijemnik ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Pritisnite HOME NETWORK. Na TV zaslonu pojavljuje se popis poslužitelja. Ako se na TV zaslonu pojavi posljednja odabrana stavka (popis pjesama, album, mapa itd.), uzastopno pritišćite RETURN O dok se ne pojavi popis poslužitelja. Kada se pojavi poruka „No server is available“ ili kada se na popisu pojavi poslužitelj koji nije dostupan, pritisnite OPTIONS. Odaberite „Refresh“, a zatim pritisnite . Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja. Savjet Možete odabrati i „HOME NETWORK“ iz izbornika „Listen“ u početnom izborniku. Upotreba značajki mreže 61 CR