Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Croato

x Auto Standby

x Auto Standby Omogućuje vam automatsko prebacivanje prijemnika u stanje pripravnosti kada ne rukujete prijemnikom ili kada na prijemniku nema ulaza signala. • On: prebacuje u stanje pripravnosti nakon približno 20 minuta. • Off: ne prebacuje u stanje pripravnosti. Napomene • Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Kada je odabran ulaz „FM TUNER“, „AM TUNER“, „USB“, „HOME NETWORK“ ili „SEN“. – Upotrebljava se funkcija AirPlay ili PARTY STREAMING. – Softver prijemnika se ažurira. • Ako istovremeno koristite automatsko stanje pripravnosti i mjerač vremena za automatsko isključivanje, prednost ima mjerač vremena za automatsko isključivanje. x Network Update Omogućuje vam ažuriranje softvera prijemnika na najnoviju verziju. Detalje potražite u odjeljku „Ažuriranje softvera“ (str. 71). Provjera verzije softvera 1 Odaberite „Network Update“ ipritisnite . 2 Odaberite „Version“, a zatim pritisnite . Na TV zaslonu pojavljuje se verzija softvera. x Update Alert Omogućuje vam da odredite želite li dobivati obavijesti o novijim verzijama softvera na TV zaslonu. •On •Off Rad bez upotrebe OSD-a (zaslonskog prikaza) Prijemnikom možete upravljati putem zaslona čak i ako na njega nije priključen TV. DISPLAY RETURN O Korištenje izbornika na zaslonu 1 Pritisnite AMP MENU. Izbornik se prikazuje na ploči zaslona prijemnika. 2 Uzastopno pritišćite V/v za odabir željenog izbornika, a zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v za odabir parametra koji želite prilagoditi, a zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v za odabir željene postavke, a zatim pritisnite . Povratak na prethodni zaslon Pritisnite B ili RETURN O. Izlazak iz izbornika Pritisnite AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Napomena Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni inepromjenjivi. 92 CR

Pregled izbornika Na svakom su izborniku dostupne sljedeće mogućnosti. Više pojedinosti o kretanju po izbornicima potražite u odjeljku str. 92. Izbornik [Display] Postavke postupka Auto Calibration [] Postavke razine [] Parametri [Display] Početak postupka Auto Calibration [A.CAL START] Vrsta postupka Auto Calibration a) [CAL TYPE] Automatsko usklađivanje faza a) [A.P.M.] Testni ton b) [TEST TONE] Razina prednjeg lijevog zvučnika b) [FL LEVEL] Razina prednjeg desnog zvučnika b) [FR LEVEL] Razina središnjeg zvučnika b) [CNT LEVEL] Razina lijevog surround zvučnika b) [SL LEVEL] Razina desnog surround zvučnika b) [SR LEVEL] Razina stražnjeg surround zvučnika b) [SB LEVEL] Razina stražnjeg lijevog surround zvučnika b) [SBL LEVEL] Razina stražnjeg desnog surround zvučnika b) [SBR LEVEL] Razina prednjeg lijevog visokotonskog zvučnika b) [LH LEVEL] Razina prednjeg desnog visokotonskog zvučnika b) [RH LEVEL] Razina subwoofera b) [SW LEVEL] Postavke FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB do FL +10,0 dB (interval po 0,5 dB) FR –10,0 dB do FR +10,0 dB (interval po 0,5 dB) CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB (interval 0,5 dB) SL –10,0 dB do SL +10,0 dB (interval po 0,5 dB) SR –10,0 dB do SR +10,0 dB (interval po 0,5 dB) SB –10,0 dB do SB +10,0 dB (interval po 0,5 dB) SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB (interval 0,5 dB) SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB (interval 0,5 dB) LH –10,0 dB do +10,0 dB (interval od 0,5 dB) RH –10,0 dB do RH +10,0 dB (interval od 0,5 dB) SW –10,0 dB do SW +10,0 dB (interval po 0,5 dB) Prilagođavanje postavki 93 CR