Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Ekraani näidikud A

Ekraani näidikud A Sisendi näidik Süttib praeguse seisundi näitamiseks. HDMI Vastuvõtja tuvastab pistiku HDMI IN kaudu ühendatud seadme. ARC Valitakse TV-sisend ja tuvastatakse heli tagastuskanali (ARC) signaalid. COAX Digitaalsignaal sisestatakse pistiku COAXIAL kaudu (lehekülg 77). OPT Digitaalsignaal sisestatakse pistiku OPTICAL kaudu (lehekülg 77). B PARTY Näidik süttib, kui funktsioon PARTY STREAMING on aktiveeritud (lehekülg 67). C S.OPTIMIZER Süttib funktsiooni Sound Optimizer aktiveerimisel (lehekülg 53). D D.C.A.C. Süttib, kui rakendatakse funktsiooni Auto Calibration mõõtmistulemused. E TrueHD* Süttib, kui vastuvõtja dekodeerib Dolby True HD-signaale. F DTS(-HD) näidik* Vastav näidik süttib, kui vastuvõtja dekodeerib vastavaid DTS-vormingus signaale. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Kõlarisüsteemi ekraan (lehekülg 34) H Häälestamise ekraan ST Süttib, kui seade leiab stereoülekande. MEM Süttib, kui mälufunktsioon (nt Preset Memory (lehekülg 48) jms) aktiveeritakse. I SLEEP Süttib unetaimeri aktiveerimisel (lehekülg 14). J EQ Süttib ekvalaiseri aktiveerimisel. K D.L.L. Süttib, kui funktsioon D.L.L. (Digital Legato Linear) on aktiveeritud (lehekülg 86). L D.R.C. Süttib dünaamilise ulatuse pakkimise aktiveerimisel (lehekülg 87). M NEO:6 Süttib DTS Neo:6 Cinema/Music dekodeerimise aktiveerimisel (lehekülg 51). 10 EE

N Funktsiooni Dolby Pro Logic näidik Süttib koos vastava näidikuga, kui vastuvõtja töötleb funktsiooniga Dolby Pro Logic. See maatriksi ruumilise heli dekodeerimise tehnoloogia võib muuta sisendsignaale. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Märkus Olenevalt kõlarite paigutuse seadistusest ei pruugi need näidikud süttida. O A.P.M. Süttib, kui funktsioon A.P.M. (Automatic Phase Matching) on aktiveeritud. Funktsiooni A.P.M. saate kasutada vaid koos funktsiooniga DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (lehekülg 32). P UPDATE Süttib, kui saadaval on uus tarkvaraversioon (lehekülg 70). Q Juhtmeta LAN-i signaali tugevuse näidik Süttib juhtmeta LAN-i signaali tugevuse näitamiseks (lehekülg 37, 38). Signaali pole. Signaal on nõrk. Signaal on keskmise tugevusega. Signaal on tugev. R Juhtmega LAN-i näidik Süttib, kui LAN-kaabel on ühendatud. S USB Süttib, kui tuvastatakse iPodi/iPhone’i või USB-seade. * Dolby Digital- või DTS-vormingus plaadi esitamisel veenduge, et olete teinud digitaalsed ühendused ja valiku INPUT MODE sätteks pole valitud Analog (lehekülg 77) ega Analog Direct. 11 EE