Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Teiste

Teiste Sony seadmete juhtimine Nimi TV VCR DVD-mängija Blu-ray Disci mängija B TV ?/1 z CD-mängija C Numbrinupud z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 EE

Alustamine Vastuvõtjaga ühendatud heli-/videoseadme nautimiseks järgige alltoodud lihtsaid samme. Enne juhtmete ühendamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas). Kõlarite paigaldamine ja ühendamine (lk 19, 21) Oma seadmetele sobiliku ühenduse kontrollimine Teleri- ja videoseadmete ühendamine (leht 23, 24) Pildikvaliteet sõltub ühenduspesast. Vt allolevat joonist. Valige ühendus vastavalt seadmel olevatele pistikutele. Soovitame ühendada videoseadmed HDMI-ühenduse kaudu, kui seadmetel on HDMI-pistikud. Digitaalne Kõrge kvaliteediga pilt Heliseadmete ühendamine (lehekülg 28) Analoogühendus Vastuvõtja ettevalmistamine Vt jaotisi „Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamine (toiteallikas)” (lehekülg 32) ja „Vastuvõtja sisselülitamine” (lehekülg 32). Vastuvõtja seadistamine Vt jaotist „Vastuvõtja seadistamine funktsiooniga Easy Setup” (lehekülg 32). Ühendatud seadme heliväljundi seadistamine Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks kontrollige ühendatud seadme digitaalse heliväljundi sätet. Sony Blu-ray Disci mängija kasutamisel kontrollige, kas funktsioonide Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital ja DTS säte on vastavalt Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital ja DTS (alates 1. augustist 2012). PlayStation 3 kasutamisel valige jaotises Sound Settings pärast vastuvõtja ühendamist HDMI-kaabliga suvandid Audio Output Settings, HDMI ja Automatic (süsteemi tarkvaraversiooniga 4.21). Lisateavet leiate ühendatud seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist. 17 EE