Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Vastuvõtja toetatud

Vastuvõtja toetatud digitaalsed helivormingud Digitaalsed helivormingud, mida vastuvõtja suudab dekodeerida, olenevad seadmega ühendatud digitaalse heliväljundi pistikutest. Vastuvõtja toetab järgmisi helivorminguid. Helivorming [Display] (Ekraan) Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Mitmekanaliline lineaarne PCM a) [PCM] Maksimaalne kanalite arv Taasesitusseadme ja vastuvõtja vaheline ühendus COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Kui taasesitusseade ei vasta vormingule, siis väljastatakse helisignaalid teises vormingus. Üksikasju vaadake taasesitusseadme kasutusjuhendist. b) Signaale, mille diskreetimissagedus on üle 96 kHz, esitatakse 96 kHz või 88,2 kHz-ga. 18 EE

Ühendused 1: kõlarite paigaldamine See vastuvõtja võimaldab kasutada kuni 7.2 kanali süsteemi (7 kõlarit ja 2bassikõlarit). Kõlarisüsteemi seadistuse näide 7.1 kanaliga kõlarisüsteem, milles kasutatakse tagumisi ruumilise heli kõlareid Saate nautida DVD või Blu-ray Disci tarkvaraga salvestatud heli tõetruud taasesitust 6.1 kanali või 7.1 kanali vormingus. • 6.1 kanaliga kõlarite paigutus Paigutage ruumilise heli tagumine kõlar kuulamisasendi taha. Ühendused A Eesmine kõlar (vasak) B Eesmine kõlar (parem) C Keskmine kõlar D Ruumilise heli kõlar (vasak) E Ruumilise heli kõlar (parem) F Tagumine ruumilise heli kõlar (vasak)* G Tagumine ruumilise heli kõlar (parem)* H Eesmine ülemine kõlar (vasak)* I Eesmine ülemine kõlar (parem)* J Bassikõlar * Tagumisi ruumilise heli kõlareid ja eesmisi seinakõlareid ei saa samaaegselt kasutada. 5.1 kanaliga kõlarisüsteem Kinosarnase mitmekanalilise ruumilise heli täielikuks nautimiseks on vaja viite kõlarit (kahte eesmist kõlarit, keskmist kõlarit ja kahte ruumilise heli kõlarit) ning bassikõlarit (5.1 kanaliga süsteem). • 7.1 kanaliga kõlarite paigutus Paigutage ruumilise heli tagumised kõlarid alloleva joonise järgi. Nurk A peaks olema sama. 19 EE