Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

* Kui ühendate

* Kui ühendate automaatse ooterežiimi funktsiooniga bassikõlari, lülitage funktsioon filmide vaatamisel välja. Kui automaatse ooterežiimi funktsioon on sisse lülitatud, lülitub bassikõlar sisendsignaali taseme põhjal automaatselt ooterežiimi ja heli ei pruugita väljastada. ** Märkused liideste SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B ühendamise kohta. – Kui ühendate ainult ühe tagumise ruumilise heli kõlari, ühendage see klemmiga L. – Kui teil on täiendav esikõlarite süsteem, ühendage need nende klemmidega. Seadke menüüs Speaker Settings valiku SB Assign väärtuseks Speaker B (lehekülg 84). Soovitud eesmiste kõlarite süsteemi süsteemi valimiseks vajutage vastuvõtja nuppu SPEAKERS (lehekülg 34). – Saate ühendada eesmised kõlarid nende liidestega kaksikvõimendi ühenduse kaudu (lehekülg 22). Seadke menüüs Speaker Settings valiku SB Assign sätteks Bi-Amp (lehekülg 84). Topeltvõimendi ühendus Kui te tagumisi ruumilise heli kõlareid ja eesmisi seinakõlareid ei kasuta, saate ühendada eesmised kõlarid kaksikvõimendi ühenduse kaudu liidestega SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B. Eesmine kõlar (R) Eesmine kõlar (L) Märkus Pärast kõlari installimist ja ühendamist veenduge, et valite menüüst Speaker Settings kõlarite jaotuse (lehekülg 82). Ühendage eesmiste kõlarite Lo (või Hi) pistikud liidestega SPEAKERS FRONT A ja ühendage eesmiste kõlarite Hi (või Lo) pistikud liidestega SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT-HIGH / FRONT B. Vastuvõtja rikete vältimiseks veenduge, et kõlarite külge kinnitatud Hi/Lo metalldetailid on kõlaritelt eemaldatud. Kui olete kaksikvõimendi ühendanud, seadke menüüs Speaker Settings suvandi SB Assign sätteks Bi-Amp (lehekülg 84). 22 EE

3: teleri ühendamine Saate vaadata valitud sisestatud pilti, kui ühendate teleri pistikutega HDMI TV OUT või MONITOR OUT. Kui ühendate teleri pistikuga HDMI TV OUT, saate juhtida vastuvõtjat ekraanikuva (OSD) kaudu. Enne juhtmete ühendamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas). Ühendused Helisignaalid TV Videosignaalid Heli-/videosignaalid või ARC A** B** C D* A Optiline digitaalne juhe (pole komplektis) B Helijuhe (pole komplektis) C Videojuhe (pole komplektis) D HDMI-juhe (pole komplektis) Sony soovitab kasutada HDMI-serdiga kaablit või Sony HDMI-kaablit. Soovitatud ühendus Teine võimalik ühendus 23 EE