Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Kõlarite seadistamine

Kõlarite seadistamine Tagumiste ruumilise heli kõlarite seadistamine Soovi korral saate liidesega SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B ühendatud kõlari(te) kasutamist ümber lülitada. Märkus See säte on saadaval ainult siis, kui suvandi Speaker Pattern säte on ilma tagumise ruumilise heli kõlari ja eesmiste seinakõlariteta. 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Suvandi Settings valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 3 Suvandi Speaker Settings valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 4 Suvandi SB Assign valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 5 Valige soovitud kõlariseadistus ja seejärel vajutage nuppu . • Speaker B: kui ühendate teise eesmiste kõlarite süsteemi liidestega SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, valige suvand Speaker B. • Bi-Amp: kui ühendate eesmised kõlarid liidestega SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B kaksikvõimendi ühenduse kaudu, valige suvand Bi-Amp. • Off: kui ühendate tagumised või eesmised ruumilise heli kõlarid liidestega SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, valige suvand Off. Eesmise kõlari valimine Saate valida eesmised kõlarid, mida soovite juhtida. Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti vastuvõtja nuppe. SPEAKERS Juhtida soovitud eesmiste kõlarite süsteemi valimiseks vajutage mitu korda nuppu SPEAKERS. Saate kinnitada valitud kõlarite liidesed, kontrollides ekraanil kuvatud näidikut. Näidikud SP A SP B* SP A+B* Valitud kõlarid Liidestega SPEAKERS FRONT A ühendatud kõlar. Liidestega SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B ühendatud kõlar. Nii liidestega SPEAKERS FRONT A kui ka SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B (paralleelühendus) ühendatud kõlar. Ekraanil kuvatakse SPK OFF. Kõlariklemmidelt helisignaale ei väljastata. * SP B või SP A+B valimiseks seadke menüüs Speaker Settings valiku SB Assign sätteks Speaker B (lehekülg 84). Märkus Kui kõrvaklapid on ühendatud, pole see säte saadaval. 34 EE

Funktsiooni Auto Calibration tühistamine Funktsioon Auto Calibration tühistatakse, kui teete mõõtmise vältel järgmist. – Vajutage nuppu ?/1. – Vajutate kaugjuhtimispuldil sisendi nuppe või pöörate vastuvõtja nuppu INPUT SELECTOR. – Vajutage nuppu . – Vajutate vastuvõtja nuppu SPEAKERS. – Muudate helitugevust. –Ühendate kõrvaklapid. Seadistate vastuvõtja käsitsi Vt jaotist „Seadistuste reguleerimine” (lehekülg 80). Vastuvõtja võrgusätete konfigureerimine Koduvõrgu ning funktsioonide SEN, AirPlay ja PARTY STREAMING kasutamiseks peavad vastuvõtja võrgusätted olema õigesti seadistatud. Juhtmega LAN-ühenduse kasutamine DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Suvandi Settings valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 3 Suvandi Network Settings valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 4 Suvandi Internet Settings valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . 5 Suvandi Wired Setup valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Kui teleriekraanil kuvatakse küsimus „Change Settings?”, valige suvand OK ja seejärel vajutage nuppu . 6 Suvandi Auto valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse teave IP-aadressi sätete kohta. Püsiva IP-aadressi kasutamine Valige suvand Custom ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse IP-aadressi säte. Vajutage nuppu . Sätte IP Address väärtuse valimiseks vajutage nuppu V/v. Järgmise koha väärtuse sisestamiseks vajutage nuppu b. Kursorilt väljumiseks vajutage nuppu . Järgmiseks sisestage suvandite Subnet Mask ja Default Gateway väärtused. Lehe DNS Settings avamiseks vajutage nuppu b. Seejärel sisestage suvandite Primary DNS ja Secondary DNS väärtused. 7 Vajutage nuppu b. Teleriekraanil kuvatakse teade „Connecting to the Internet”. Pärast võrgu seadistamise lõppu kuvatakse teade „Network setup is completed”. Menüüsse Network Settings naasmiseks vajutage nuppu . (Olenevalt võrgukeskkonnast võib võrgu seadistamiseks veidi aega kuluda.) Vastuvõtja ettevalmistamine 35 EE