Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

8 Seadistage server.

8 Seadistage server. Serveris oleva helisisu kuulamiseks peate serveri seadistama (lehekülg 55). Nõuanne Lisateavet võrgusätete kontrollimise kohta saate jaotisest „Information” (lehekülg 89). Juhtmeta LAN-ühenduse kasutamine Juhtmeta võrgu seadistamiseks on mitu ühendusmeetodit: pääsupunkti otsimine, WPS-ühendusmeetod (nupuvajutusega või PIN-koodiga) või käsitsi seadistamine. Märkused • Ärge kasutage juhtmeta LAN-i, kui kasutatakse meditsiiniseadmeid (näiteks südamestimulaatorit) või kohas, kus juhtmeta side on keelatud. • Enne koduvõrguga ühenduse loomist peate juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti ette valmistama. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist. • Olenevalt koduvõrgu keskkonnast võib juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt olla seadistatud nii, et sellega ei saa ühendust luua WPS-i kaudu (ka juhul, kui seadmed ühilduvad WPS-iga). Täpsemat teavet selle kohta, kas juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt ühildub WPS-iga ja juhiseid WPS-ühenduse loomiseks saate juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist. • Kui vastuvõtja ja juhtmeta LAN-i ruuter või pääsupunkt asuvad üksteisest liiga kaugel, võib tekkida probleeme seadistamisel. Probleemide tekkimise korral pange seadmed üksteisele lähemale. Pääsupunkti otsimine ja juhtmeta võrgu seadistamine (pääsupunkti skannimise meetod) Juhtmeta võrgu seadistamiseks võite otsida pääsupunkti. Juhtmeta võrgu seadistamiseks selle ühendusmeetodiga peate valima või sisestama järgmise teabe. Leidke enne seadistamise alustamist järgmine teave ning märkige see üles allolevatele väljadele. Võrgu nimi (SSID * ), mis tähistab teie võrku ** . (Seda on vaja toimingu 7 tegemisel.) : Kui juhtmeta koduvõrk on krüptitud, märkige üles võrgu turvavõti (WEP võti, WPA/WPA2 võti) ** . (Seda on vaja toimingu 8 tegemisel.) : * SSID (Service Set Identifier) on nimi, mis tähistab kindlat pääsupunkti. ** See teave peaks olema saadaval juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti sildil, kasutusjuhendis, Interneti-teenuse pakkujalt või juhtmeta võrgu seadistajalt. 1 Valige juhiseid „Juhtmega LAN-ühenduse kasutamine” (lehekülg 35) järgides toimingus 5 suvand Wireless Setup. Kui teleriekraanil kuvatakse küsimus „Change Settings?”, valige suvand OK ja seejärel vajutage nuppu . 2 Suvandi Access Point Scan valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Vastuvõtja hakkab pääsupunkte otsima ja kuvab loendi kuni 30 saadaoleva võrgu nimest (SSID). 3 Soovitud võrgu nime (SSID) valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse turvasätete menüü. 4 Sisestage turvavõti (WEP-võti, WPA / WPA2-võti), seejärel vajutage nuppu . Vaikimisi kuvatakse turvavõti märkidega *****. Võtme krüptimiseks ja tähemärkidega kuvamiseks vajutage mitu korda nuppu DISPLAY. Teleriekraanil kuvatakse suvand IP Settings. 36 EE

5 Suvandi Auto valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v, seejärel vajutage nuppu . Püsiva IP-aadressi kasutamine Valige suvand Custom ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse IP-aadressi säte. Vajutage nuppu . Sätte IP Address väärtuse valimiseks vajutage nuppu V/v. Järgmise koha väärtuse sisestamiseks vajutage nuppu b. Kursorilt väljumiseks vajutage nuppu . Järgmiseks sisestage suvandite Subnet Mask ja Default Gateway väärtused. Lehe DNS Settings avamiseks vajutage nuppu b. Seejärel sisestage suvandite Primary DNS ja Secondary DNS väärtused. 6 Vajutage nuppu b. Teleriekraanil kuvatakse teade „Connecting to the Internet”. Pärast võrgu seadistamise lõppu kuvatakse teade „Network setup is completed” ja ekraanil süttib märk . Menüüsse Network Settings naasmiseks vajutage nuppu . (Olenevalt võrgukeskkonnast võib võrgu seadistamiseks veidi aega kuluda.) 7 Seadistage server. Serveris oleva helisisu kuulamiseks peate serveri seadistama (lehekülg 55). Märkus Kui võrk pole turvavõtmega krüptitud, ei kuvata toimingus 8 turvasätete kuva. Nõuanne Lisateavet võrgusätete kontrollimise kohta saate jaotisest „Information” (lehekülg 89). Juhtmeta võrgu seadistamine WPS-iga ühilduva pääsupunktiga WPS-iga ühilduva pääsupunktiga saate juhtmeta võrgu lihtsasti seadistada. WPS-i saab seadistada nupuvajutusega või PIN-koodiga (Personal Identification Number). Mis on WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS on Wi-Fi Alliance’i loodud standard, millega saate juhtmeta võrgu lihtsalt ja turvaliselt seadistada. Juhtmeta võrgu seadistamine, konfigureerides WPS-i nupuvajutusega Saate WPS-i juhtmeta ühenduse lihtsasti seadistada, vajutades määratud nuppu. 1 Valige juhiseid „Pääsupunkti otsimine ja juhtmeta võrgu seadistamine (pääsupunkti skannimise meetod)” (lehekülg 36) järgides toimingus 2suvand WPS Push. 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja vajutage pääsupunktil WPS-i nuppu. Teade: „Push WPS button on access point within 2 minutes”. WPS-i nupp juhtmeta LAN-võrgu ruuteril või pääsupunktil Pärast võrgu seadistamise lõppu kuvatakse teade „Setup with WPS Push Button is completed” ja ekraanil süttib märk . Menüüsse Network Settings naasmiseks vajutage nuppu . (Olenevalt võrgukeskkonnast võib võrgu seadistamiseks veidi aega kuluda.) 3 Seadistage server. Serveris oleva helisisu kuulamiseks peate serveri seadistama (lehekülg 55). Vastuvõtja ettevalmistamine 37 EE