Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Avamenüüde ülevaade

Avamenüüde ülevaade Menüü ikoon Watch Listen Sound Effects Settings Kirjeldus Vastuvõtja sisendvideoallika valimine (lehekülg 40). SA-CD-lt/CD-lt, USB-seadmest, koduvõrgust või SEN-ist muusika valimine. (lehekülg 40). Saate kuulata ka vastuvõtjasse sisseehitatud FM-/AM-raadiot. Võimaldab nautida mitmesuguste Sonyle kuuluvate tehnoloogiate või funktsioonide helitöötlust (lehekülg 50). Reguleeritakse vastuvõtja sätteid (lehekülg 80). Põhitoimingud Sisendseadme esitamine ?/1 Sisendi nupud V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige Watch või Listen ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse menüüüksuste loend. 3 Valige soovitud seade ja vajutage seejärel nuppu . 4 Lülitage seade sisse ja alustage taasesitust. 40 EE

5 Vajutage nuppu 2 +/– helitugevuse reguleerimiseks. Võite kasutada ka vastuvõtja nuppu MASTER VOLUME. 6 Ruumilise heli kuulamiseks vajutage nuppu SOUND FIELD +/–. Võite kasutada vastuvõtjal ka nuppu A.F.D./2CH, MOVIE või MUSIC. Üksikasju vt jaotisest lehekülg 50. Nõuanded • Soovitud seadme valimiseks võite pöörata vastuvõtja nuppu INPUT SELECTOR või vajutada kaugjuhtimispuldi sisendi nuppe. • Helitugevust saab reguleerida vastuvõtja nupuga MASTER VOLUME või kaugjuhtimispuldi nupuga 2 +/–. Helitugevuse kiirelt suurendamine või vähendamine – Pöörake nuppu kiiresti. – Vajutage nuppu ja hoidke seda all. Peenhäälestamine – Pöörake nuppu aeglaselt. – Vajutage nuppu ja laske see kohe lahti. Vaigistuse sisselülitamine Vajutage nuppu . Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks tehke järgmist. • Vajutage uuesti nuppu . • Muutke helitugevust. • Lülitage vastuvõtja välja. • Käivitage funktsioon Auto Calibration. Kõlarite kahjustamise vältimine Enne vastuvõtja väljalülitamist keerake helitugevus kindlasti madalamaks. Põhitoimingud 41 EE