Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Seadme iPod/iPhone

Seadme iPod/iPhone esitus Võite kuulata muusikat iPodist või iPhone’ist, ühendades selle vastuvõtja USB-porti . Üksikasjad seadme iPod/iPhone ühendamise kohta leiate lehelt 28. Ühilduvad seadme iPod/iPhone mudelid Selle vastuvõtjaga saate kasutada järgmisi seadme iPod ja iPhone mudeleid. Enne iPodi või iPhone’i kasutamist värskendage see uusima tarkvaraga. iPod touch 4. põlvkond iPod touch 3. põlvkond iPod touch 2. põlvkond iPod nano 6. põlvkond iPod nano 5. põlvkond (videokaamera) iPod nano 4. põlvkond (video) iPod nano 3. põlvkond (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Märkused • Sony ei võta vastutust, kui seadmesse iPod või iPhone salvestatud andmed selles vastuvõtjas kasutamise käigus kaovad või kahjustuvad. • See toode on loodud kasutamiseks koos iPodi või iPhone’iga ja selle sertifikaat kinnitab, et see vastab Apple’i jõudlusnõuetele. 42 EE

iPodi või iPhone’i juhtimisrežiimi valimine Võite valida, kas juhtida iPodi või iPhone’i seadme juhtimisnuppudega või kaugjuhtimispuldiga. Kui teler on välja lülitatud, saate juhtida kõiki seadme funktsioone, vaadates seadme ekraanil kuvatavat teavet. iPodi või iPhone’i juhtimine kaugjuhtimispuldiga USB iPhone CTRL V/v/B/b, SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Põhitoimingud HOME 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige Listen, seejärel vajutage nuppu . 3 Valige USB ja seejärel vajutage nuppu . Kui iPod või iPhone on ühendatud, kuvatakse teleri ekraanil tekst iPod/ iPhone. 4 iPodi või iPhone’i juhtimisrežiimi valimiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid. m/M N ./> X x Enne järgmiste nuppude kasutamist vajutage nuppu USB. Vajutage Toiming N Alustab esitust. X, x Peatab esituse. m/M Kerib kiiresti tagasi või edasi. ./> Liigub eelmise/järgmise faili juurde. REPEAT Kordusrežiimi aktiveerimine. SHUFFLE Juhuesitusrežiimi aktiveerimine. iPhone CTRL iPodi või iPhone’i juhtimisrežiimi valimine. Märkused iPhone’i või iPodi kohta • Kui vastuvõtja on sisse lülitatud ja iPod või iPhone on vastuvõtjaga ühendatud, hakatakse iPodi või iPhone’i laadima. • Sellest vastuvõtjast ei saa lugusid iPodi või iPhone’i üle kanda. 43 EE