Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

• Ärge eemaldage

• Ärge eemaldage iPodi või iPhone’i kasutamise ajal. iPodi või iPhone’i andmete rikkumise või seadme kahjustamise vältimiseks lülitage vastuvõtja iPodi või iPhone’i ühendamisel või eemaldamisel välja. iPodi või iPhone’i teadete loend Kuvatud teade ja selgitus Reading Vastuvõtja tuvastab ja loeb iPodi või iPhone’i teavet. Not supported Ühendatud on toetuseta iPod või iPhone. No device is connected iPodi või iPhone’i pole ühendatud. No music Muusikat ei leitud. Headphones not supported Kui iPod või iPhone on ühendatud, siis ei saa kõrvaklappidest heli esitada. USB-seadme esitamine Saate kuulata muusikat USB-seadmest, ühendades selle vastuvõtja (USB) porti. Lisateavet USB-seadme ühendamise kohta saate jaotisest „iPodi, iPhone’i, USB-seadme ühendamine” (lehekülg 28). Vastuvõtja toetab järgmiste muusikafailivormingute esitamist. Failivorming MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Laiendid „.mp3” * Vastuvõtja ei esita faile, mis on kodeeritud DRM-iga. „.m4a”, „.3gp”, „.mp4” „.wma” „.wav” „.flac” Ühilduvad USB-seadmed Selle vastuvõtjaga saate kasutada järgmisi Sony USB-seadmeid. Ühilduv Sony USB-seade Toote nimi Mudeli nimi Walkman ® NWZ-A864 NWZ-B152F/B162F/B172 NWZ-E053/E354/E363/ E373/E453/E463/E575 NWZ-F805/F806N NWZ-S755/S764/S774/ S774BT NWZ-W262/W272 NWZ-Z1040/Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL/4GL/8GL/32GL USM16GLX/32GLX/ 64GLX USM4GN/8GN/32GN USM4GM/16GM USM8GQ/32GQ/64GQ USM16GR/32GR USM4GS/8GJ/8GT/16GS/ 16GU/64GP/512J Digitaalhelisalvesti PX232/PX333F/FX8/ ICD-SX713/SX1000/ TX50/UX513F/UX523F/ UX532/UX533F ICZ-R50/R51 Märkused • See seade ei suuda lugeda NTFS-vormingus olevaid andmeid. • Vastuvõtja suudab lugeda vaid kõvaketta esimesele sektsioonile salvestatud andmeid. • Nende mudelite kasutamisel, mis pole siin loendis, ei tagata seadme toimimist. • Sellised USB-seadmed ei pruugi õigesti toimida. • Mõned nendest USB-seadmetest ei pruugi kõikjal müügil olla. 44 EE

• Vormindage ülaltoodud seadmed seadme enda või selle mudeli vormindamiseks mõeldud eritarkvara abil. • USB-seadme ühendamisel vastuvõtjaga ühendage seade kindlasti pärast seda, kui USB-seadme ekraanil ei kuvata enam teadet „Creating Library” või „Creating Database”. USB-seadme kasutamine kaugjuhtimispuldiga USB-seadme kasutamine USB N V/v/B/b, OPTIONS HOME SHUFFLE REPEAT Põhitoimingud 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige Listen, seejärel vajutage nuppu . 3 Valige USB ja seejärel vajutage nuppu . Kui USB-seade on ühendatud, kuvatakse teleri ekraanil tekst USB. USB-seadet saate juhtida vastuvõtja kaugjuhtimispuldiga. 4 Valige sisuloendist soovitud sisu ja vajutage seejärel nuppu . Alustatakse valitud sisu taasesitamist ja teleriekraanil kuvatakse muusikapala või video teave. Enne järgmiste nuppude kasutamist vajutage nuppu USB. Vajutage N X x N X x Toiming Alustab esitust. Seiskab esituse. Peatab esituse. ./> Liigub eelmise/järgmise loo juurde. REPEAT SHUFFLE ./> Kordusrežiimi aktiveerimine. Juhuesitusrežiimi aktiveerimine. 45 EE