Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Funktsiooni Pure Direct

Funktsiooni Pure Direct kasutamine Režiimiga Pure Direct saate nautida tõetruumat heli. Kui funktsioon Pure Direct on sisse lülitatud, kustub kuvapaneel, et summutada helikvaliteeti mõjutavat müra. Funktsiooni Pure Direct saab kasutada kõigi sisenditega. 1 Valige avamenüüs suvand Sound Effects ja vajutage nuppu . 2 Valige Pure Direct, siis vajutage nuppu . 3 Valige suvand On või Off ja seejärel vajutage nuppu . Märkus Kui funktsioon Pure Direct on valitud, siis režiimid Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume ja D.Range Comp. ei tööta. Nõuanne Samuti saate funktsiooni Pure Direct sisse ja välja lülitada kaugjuhtimispuldi või vastuvõtja nupuga PURE DIRECT. Funktsiooni Pure Direct tühistamine Funktsiooni Pure Direct tühistamiseks tehke järgmist. – Vajutage uuesti nuppu PURE DIRECT. – Muutke helivälja. – Muutke teleri stseenihäälestust (Scene Select). – Muutke funktsiooni Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume või D.Range Comp. sätteid. Heliväljade vaikesätetele lähtestamine Kasutage selle toimingu jaoks kindlasti vastuvõtja nuppe. ?/1 MUSIC 1 Vajutage vastuvõtja väljalülitamiseks nuppu ?/1. 2 Hoidke all nuppu MUSIC ja vajutage nuppu ?/1. Kuvapaneelil kuvatakse teade „S.F. CLEAR” ja kõigi heliväljade sätted lähtestatakse vaikeväärtusele. 54 EE

Võrgufunktsioonide kasutamine Vastuvõtja võrgufunktsioonide teave • Võite kuulata helisisu DLNA-ga ühilduvast seadmest (DLNA CERTIFIED-i seadmed), millel on DLNA logo (lehekülg 61). • Võite kasutada vastuvõtjat koduvõrgus UPnP-meediafailide renderdajana. • Interneti-ühenduse kaudu võite kuulata muusikateenuseid (lehekülg 64) ja värskendada vastuvõtja tarkvara. • Funktsiooniga PARTY STREAMING võite kuulata erinevates ruumides samal ajal sama muusikat. • Võite registreerida vastuvõtja juhtimiseks seadmeid funktsioonis Media Remote. • Funktsiooniga AirPlay võite esitada iOS-i seadmetes või iTunesi teegis olevat helisisu. Teave DLNA kohta DLNA (Digital Living Network Alliance) on standardiorganisatsioon, kuhu kuuluvad mitmesuguste sisu (muusikat, fotosid ja videoid) vahetada suutvate seadmete (näiteks serverid (arvutid jms), AV-seadmed ja mobiiliseadmed) tootjad. DLNA määratleb standardid ja väljastab volitatud logo, mis lisatakse DLNA standardeid toetavatele seadmetele. Serveri seadistamine Selle vastuvõtjaga serveris oleva helisisu kuulamiseks peate serveri eelnevalt seadistama. Vastuvõtjaga ühilduvad järgmised serveriseadmed. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 ja 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sony Networki AV-vastuvõtja STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Operatsioonisüsteemidesse Windows 8 ja Windows 7 installitud Microsoft Windows Media Player 12 (lehekülg 56 ja 58) • Operatsioonisüsteemi Windows Vista või Windows XP installitud Microsoft Windows Media Player 11 (lehekülg 59) * Pole saadaval mõnes riigis või piirkonnas. Kui serveril on muudest seadmetest juurdepääsu piirav funktsioon, peate seda sätet serveris muutma, et vastuvõtja serverile juurde pääseks. Selles lõigus selgitatakse, kuidas seadistada Windows Media Playerit serverina kasutamiseks. Lisateabe saamiseks muude serveriseadmete seadistuse kohta lugege seadme või rakenduse kasutusjuhendit või abi. Märkused • Arvutis kuvatavad elemendid võivad operatsioonisüsteemist või arvuti keskkonnast olenevalt alltoodutest erineda. Täpsemat teavet leiate operatsioonisüsteemi spikrist. • Olenevalt olukorrast võib Windowsi funktsiooniga Play To (Esitamise seade) muusika esitamiseks pisut rohkem aega kuluda. Võrgufunktsioonide kasutamine 55 EE