Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Windows 8 kasutamine

Windows 8 kasutamine Valige üksuse [Settings] (Sätted) suvand [Control Panel] (Juhtpaneel). Selles lõigus selgitatakse, kuidas seadistada tootja installitud rakendust Windows Media Player 12 operatsioonisüsteemis Windows 8. Lisateavet Windows Media Player 12 kasutamise kohta leiate Windows Media Player 12 spikrist. 1 Avage Control Panel (Juhtpaneel). Valige menüüs [Start] (suvand [All Apps] (Kõik rakendused). Valige suvand [Control Panel] (Juhtpaneel). 2 Valige üksuses [Network and Internet] (Võrk ja Internet) suvand [View network status and tasks] (Kuva võrgu olek ja toimingud). Kuvatakse aken [Network Sharing Center] (Võrgu ühiskasutuskeskus). Nõuanne Kui soovitud üksust ei kuvata, muutke juhtpaneeli kuvatüüpi. Nõuanne Kui Windows 8 kuva erineb ülaltoodust, järgige järgmisi juhiseid. 56 EE

3 Valige suvand [Change advanced sharing settings] (Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid). 6 Valige suvand [Allow All] (Luba kõik). Avatakse aken [Allow All Media Devices] (Kõigi meediumiseadmete lubamine). Kui kõigi kohtvõrgus olevate seadmete jaoks on valitud säte [Allowed] (Lubatud), valige [OK] ja sulgege aken. 4 Valige üksusest Media streaming suvand [Choose media streaming options] (Valige meediumi voogesituse suvandid). 5 Kui aknas [Media streaming options] (Meediumi voogesituse suvandid) kuvatakse teade [Media streaming is not turned on] (Meediumi voogesitus ei ole sisse lülitatud), valige suvand [Turn on media streaming] (Meediumi voogesituse sisselülitamine). 7 Valige suvand [Allow all computers and media devices] (Luba kõiki arvuteid ja meediumiseadmeid). 8 Akna sulgemiseks valige nupud [Next] (Järgmine) ja [Finish] (Valmis). 9 Värskendage serverite loendit. Kui seadistamine on valmis, värskendage vastuvõtja serverite loendit ja valige loendist see server. Lisateavet serveri valimise kohta saate jaotisest „Serveriloendi värskendamine” (lehekülg 60). Võrgufunktsioonide kasutamine 57 EE