Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sisukord Teave selle

Sisukord Teave selle juhendi kohta ................ 3 Vastuvõtjaga kaasasolevad tarvikud ...................................... 8 Osade kirjeldus ja asukoht .............. 9 Alustamine ......................................17 Ühendused 1: kõlarite paigaldamine ................19 2: kõlarite ühendamine .................21 3: teleri ühendamine ......................23 4a: videoseadme ühendamine ......24 4b: heliseadme ühendamine .........28 5: antennide (õhuantennid) ühendamine .............................29 6: võrguga ühendamine .................29 Vastuvõtja ettevalmistamine Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamine (toiteallikas) ......32 Vastuvõtja sisselülitamine ............32 Vastuvõtja seadistamine funktsiooniga Easy Setup .......32 Vastuvõtja võrgusätete konfigureerimine ....................35 Ekraanikuva (OSD) kasutamise juhend .......................................38 Põhitoimingud Sisendseadme esitamine ................40 Seadme iPod/iPhone esitus ..........42 USB-seadme esitamine ..................44 Tuuneri kasutamine FM- või AM-raadio kuulamine ...47 FM- või AM-raadiojaamade salvestamine (Eelhäälestatud mälu) .............48 RDS-ülekannete vastuvõtmine (ainult Euroopa ja Austraalia mudelid) ...................................49 6 EE Heliefektide kuulamine Helivälja valimine .......................... 50 Funktsiooni Sound Optimizer kasutamine ............................... 53 Kalibreerimistüübi valimine ......... 53 Ekvalaiseri kohandamine ..............53 Funktsiooni Pure Direct kasutamine ............................... 54 Heliväljade vaikesätetele lähtestamine ............................. 54 Võrgufunktsioonide kasutamine Vastuvõtja võrgufunktsioonide teave .......................................... 55 Serveri seadistamine ...................... 55 Serveris oleva helisisu kuulamine ................................ 61 Sony Entertainment Networki (SEN) kasutamine ................... 64 Funktsiooni PARTY STREAMING kasutamine ..... 67 Muusika esitamine iTunesist funktsiooniga AirPlay ............. 69 Tarkvara värskendamine ..............70 Soovitud üksuse otsimine märksõnaga .............................. 72 BRAVIA Synci funktsioonid Mis on „BRAVIA” Sync? ..............73 Funktsiooni BRAVIA Sync ettevalmistamine ..................... 74 Ühe puutega esitus ......................... 75 Süsteemi heli juhtimine ................ 75 Süsteemi väljalülitamine ............... 76 Scene Select ..................................... 76 Home Theatre Control .................. 76 Kaugjuhtimispult ...........................76

Muud toimingud Digitaal- ja analoogheli vahetamine (INPUT MODE) ..................... 77 Muude helisisendi pistikute kasutamine (Audio Input Assign) ...................................... 77 Topeltvõimendi ühenduse kasutamine ............................... 79 Kõigi seadistuste lähtestamine tehase vaikeväärtustele ........... 79 Seadistuste reguleerimine Menüü Settings kasutamine ......... 80 Easy Setup ....................................... 82 Menüü Speaker Settings ............... 82 Menüü Audio Settings .................. 86 Menüü HDMI Settings ................. 88 Menüü Input Settings ................... 89 Menüü Network Settings .............. 89 Menüü System Settings ................. 90 Kasutamine ilma OSD-ta .............. 91 Kaugjuhtimispuldi kasutamine Sisendi nupu uuesti määramine ............................... 97 Sisendi nuppude lähtestamine ..... 98 Lisateave Ettevaatusabinõud ......................... 98 Tõrkeotsing .................................... 99 Spetsifikatsioonid ........................ 110 Register .......................................... 114 7 EE